Ansættelsesproces

Screening og første samtale

Når ansøgningsfristen er udløbet, vurderes ansøgernes faglige og personlige kvalifikationer, og 3-5 personer inviteres typisk til en indledende samtale med den rekrutterende leder. Formålet med den første samtale er, at både du og Koda får yderligere kendskab til hinanden, så der fra begge parter er grundlag for at vurdere, hvorvidt jobbet stemmer overens med dine kvalifikationer, kompetencer og forventninger.
Ved enhver ansættelse lægges der afgørende vægt på, at du har interesse for og vilje til at gennemgå en personlig og faglig udvikling, der harmonerer med jobkravene og vores kompetencebehov.

Til første samtale vil du:

  • præsentere dig selv og uddybe din ansøgning og motivation for jobbet
  • få indblik i jobbets opgaver, ansvarsområder og muligheder
  • blive introduceret kort til Koda som arbejdsplads
  • få svar på dine spørgsmål til jobbet og Koda, så du kan vurdere om Koda kunne være den rette arbejdsplads i din karriere.
Test og anden samtale

Hvis vi på baggrund af den indledende samtale vurderer, at du har de relevante faglige og personlige kompetencer inviteres du til en uddybende samtale, hvor målet er at tage endelig stilling til, om du kunne være vores nye medarbejder.

For at få et så rigtigt billede af dig som muligt, vil den uddybende samtale almindeligvis indeholde i en logiktest og personprofil. Formålet med testforløbet er at kortlægge din personlige præferencer i forhold til arbejdssituationer samt at undersøge din arbejdsstil og –metode.

Vi anvender People Test Logiktest og People Test Personprofil, som er udviklet af People Test Systems til udvælgelse af medarbejdere og ledere. Logiktesten og personprofilen skal være relevant for den enkelte stilling og vil aldrig være det eneste bedømmelsesgrundlag.

Testene gennemføres elektronisk forud for samtalen ved, at du får tilsendt et link på mail. Anden samtale tager afsæt i testen, men du får også mulighed for at afstemme løn- og ansættelsesforhold, samt afklare eventuelle uklarheder i forhold til stillingen. Tilbagemeldingen på logiktest og personprofil gennemføres af HR eller evt. ekstern konsulent, som er certificeret i den anvendte test. Resultatet af testen vil blive udleveret til dig ved samtalen.

Referencer

Anbefalinger og udtalelser bliver ofte vedlagt ansøgninger. Disse kan godt være meget formelle og giver ikke nødvendigvis svar på alle relevante spørgsmål. Vi vil derfor almindeligvis tage referencer på ansøgere forud for ansættelsen fra tidligere arbejdsgiver/e. Det sker dog kun med din forudgående accept.

Der kan være forskellige formål med at tjekke referencer:

  • Et ønske om at få uddybet specifikke oplysninger om fx arbejdsopgaver og egnethed
  • Et ønske om at kontroller de oplysninger, som ansøger har givet
  • Et ønske om at indhente vurderinger af arbejdspræstation og personlighed
Ansættelse

Hvis du tilbydes jobbet, vil dette ske mundtligt, og du vil kort tid efter tilbagemeldingen modtage din ansættelsesaftale.

Afslag

Bliver du ikke inviteret til samtale, vil du få et skriftligt afslag med en kort overordnet beskrivelse af, hvad vi har lagt vægt på i udvælgelsen. Har du været til samtale, får du en mundtlig tilbagemelding.

Introduktion

Vi bruger mange ressourcer på at tage bedst muligt i mod vores nye kolleger, og sikre, at de dels hurtigt falder til i huset og hurtigt kan begynde at udfylde jobbet selvstændigt til glæde for både en selv og afdelingen. Det kræver naturligvis, en grundig introduktion til opgaverne, hvilket sker i den enkelte afdeling. Desuden er det vigtigt, at man lærer huset og dens mange mennesker godt at kende, men også at man får en forståelse af, hvad det er for en virksomhed, man er blevet en del af. Koda har mange passionerede medarbejdere, som brænder for det, vi er sat i verden for. Det håber vi, at du vil mærke fra første dag i dit nye job.

Som et led i introduktionen tilbyder vi bl.a. Kursus i ophavsret, Introduktion til Kodas forrretning, Kommunikation og HR.