Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas kulturelle midler udvikler musiklivet

Kodas Kulturelle Midler har i over 50 år været en del af aftalerne mellem forvaltningsselskaber i verden. Med muligheden for at anvende op til 10% af omsætningen efter administrationsbidraget står vi, ikke mindst i små sprogområder og markeder, med et enestående værktøj til at gøre musiklivet stærkt og frugtbart.


I alle ender af musiklivet er Kodas Kulturelle Midler med fra skabelsen af ny grænseoverskridende musik til livescenerne, fra studierne til writing camps i hele verden, og med til at styrke komponisters, sangskriveres, produceres og tekstforfatteres politiske stemmer både nationalt og internationalt.

Kodas Kulturelle Midler er med andre ord en afgørende del af musiklivet fra kunstmusikken til den kommercielle musik, fra jazz og folk til eksport af tracks til et marked, der efterspørger den nordiske lyd. Samtidig er midlerne en investering i den boomende oplevelsesøkonomi, og de medvirker til at ny musik når ud til endnu flere lyttere og til at der fastholdes en politisk bevågenhed omkring vigtigheden af ophavsretten til gavn for alle rettighedshavere.

Sådan fordelte foreningerne DJBFA - Komponister og Sangskrivere, DKF, DPA, Musikforlæggerne og Koda de kulturelle midler i 2015

De kulturelle midler var i 2015 på 70,6 millioner kr. Med overførte midler fra 2014 blev der anvendt i alt 73,5 millioner kr.

Legater

44 procent (32,5 millioner kr.) af midlerne gik til uddeling af arbejds-, studie- og rejselegater, samt produktionsstøtte til udgivelser og noder og arbejdsophold.

Støtte til koncerter og festivaler

15 procent (11 millioner kr.) af midlerne gKodas Kulturelle Midler har i over 50 år været en del af aftalerne mellem forvaltningsselskaber i verden. Med muligheden for at anvende op til 10% af omsætningen efter administrationsbidraget står vi, ikke mindst i små sprogområder og markeder, med et enestående værktøj til at gøre musiklivet stærkt og frugtbart.ik til støtte til festivaler og anden koncertvirksomhed (for eksempel Nordiske Musikdage, SPOT, Wundergrund).

Oplysning og PR

16 procent (11,5 millioner kr.) af midlerne gik til PR – og oplysningsaktiviteter.
Heri indgår de 10 procent  (7,3 millioner kr.), der i 2015 gik til Kodas direkte involvering i projekter og events (Koda Skolekontakt, Spil Dansk, Danish Music Awards, MGP m.v.). Disse aktiviteter medvirker blandt andet til at synliggøre komponister og tekstforfatteres arbejde og hvor vigtig ophavsretten er for de skabende kunstnere.

Kulturpolitik

11 procent (8,4 millioner kr.) gik til en række kulturpolitiske aktiviteter og projekter, hvor synliggørelse og diskussioner af den skabende musiks vilkår var i centrum. F.eks. på Folkemødet, på SPOT og i politiske sammenhænge, hvor danske komponister og sangskrivere repræsenterede deres kollegaer i internationale sammenhænge som f.eks.: 

  • ECSA – European Composer and Songwriter Alliance
  • CIAM – Music Creators of the World
  • Fairtrade for Music
  • FastTrack - international arbejdsgruppe, der arbejder med skabelsen af en databasestruktur og regler og standarder for metadata sammen med globale forlæggere, forvaltningsselskaber og musikskaberne selv.

En del af midlerne anvendes også til en fælles indsats sammen med andre rettighedshavere, hvor vi tager os tid til at forklare politikere og andre vigtige beslutningstagere, hvor nødvendig ophavsretten er for de skabende kunstnere. 

Juridisk rådgivning og kompetenceudvikling

2 procent (1,4 millioner kr.) gik til juridisk rådgivning til ophavspersoner og ophavsretsarbejde, samt 1,7 millioner kr. til kompetenceudvikling (workshops/kurser) til musikskabere.

Administration

Der blev anvendt 9 procent på administration. 

Ekstraordinær hjælp

0,3 procent (213.000 kr.) af midlerne blev givet til vanskeligt stillede, for eksempel i form af støtte i forbindelse med sygdom eller dødsfald.

Hvor mange fik støtte? 
  • 2.508 personer fik støtte via arbejdslegater, rejselegater, arbejdsophold, støtte til udgivelser og noder.
  • 765 puljer til koncerter, udlandsturnéer, festivaler mv.
  • 571 personer fik støtte til kurser, workshops mv.