Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Om Koda Skolekontakt

Næsten 5.000 elever deltager hvert år i et kreativt forløb, der skal give indsigt i arbejdet med at skabe musik. Sammen med en professionel sangskriver eller komponist fra Koda Skolekontakt skaber eleverne musik og tekst i en inspirerende og lærerig workshop på deres egen skole.

 

De tre komponistforeninger Dansk Komponist Forening, Danske Populærautorer og DJBFA - Komponister og sangskrivere samt Musikforlæggerne og Koda har sammen skabt Koda Skolekontakt. Det har vi gjort, fordi det er vores ansvar at udbrede kendskabet til dansk musik. Herudover vil vi gerne være med til at give de unge en fornemmelse for den skabende proces og respekt for det arbejde, der ligger bag det færdige musikværk.

”I dag har den digitale udvikling gjort, at man altid har et enormt musikkatalog lige ved hånden, hvilket kan gøre det svært for brugeren at få en fornemmelse af de timer, uger og nogen gange års arbejde, som ligger i at skabe et stykke musik. Derfor vil vi gennem Koda Skolekontakt rigtig gerne være med til at inspirere og uddanne fremtidens musikbruger og -skaber ved, at de på egne kroppe oplever den indsats, som skabelsen af forskellige musikgenrer kræver,” siger Kodas bestyrelsesformand, Niels Mosumgaard 

Ansvarlige musikbrugere

Udover at give danske skoleelever en musikalsk oplevelse via mødet med en skabende kunstner ønsker vi at bidrage til at øge forståelsen for, at musik ikke er noget, der opstår ud af den blå luft. Koda Skolekontakt har dermed også en principiel målsætning: at anspore de unge til at blive ansvarlige, fremtidige musikbrugere og koncertgængere.

Mødet med en kunstner og inddragelsen i den skabende proces er i sig selv et middel til forståelse og respekt for værket. De medvirkende komponister og sangskrivere vil koncentrere sig om at formidle den kreative proces. Vi håber også, at mødet med kunstnerne kan give anledning til, at skolerne senere berører temaer som ophavsret og kunstneres levevilkår sammen med eleverne.

 

Besøget er gratis og gælder for 4. til 10. klassetrin.

 

 

Vi vil gennem Koda Skolekontakt rigtig gerne være med til at inspirere og uddanne fremtidens musikbruger og -skaber ved, at de på egne kroppe oplever den indsats, som skabelsen af forskellige musikgenrer kræver
- Niels Mosumgaard

Fakta

  • Skolerne kan vælge mellem mere end 20 særligt udvalgte komponister og sangskrivere.
  • Over 150 skoler får hvert år besøg af Koda Skolekontakt
  • Hvert år søger ca. 400 skoler om et besøg
  • Et besøg er gratis og gælder for 4. til 10. klassetrin
  • Op mod 5.000 elever laver hvert år numre
    med Koda Skolekontakt
  • Koda Skolekontakt har eksisteret siden 2005

Disse skoler besøger Koda Skolekontakt i 2016-17