Koda sikrer betaling til musikkens skabere

Kodas opgave er at sikre betaling til komponister og sangskrivere, når deres musik bliver brugt i det offentlige rum. Det er en betaling for det arbejde, der ligger i at skabe den musik, som giver oplevelser og værdi for alle, der bruger og lytter til den.


Musikken kommer ikke af sig selv. Bag hvert eneste stykke musik ligger timer, uger og nogle gangs års arbejde. Leveret af komponister og sangskrivere, som for de flestes vedkommende deler et helt særligt vilkår: De arbejder ulønnet, indtil deres musik bliver spillet - hvor og hvor meget er de hverken selv herrer over, eller har mulighed for at overskue, når de slipper deres musik løs på et enormt marked.

Det er derfor, de har Koda. For de har krav på betaling, når deres musik bliver spillet i det offentlige rum. Det er deres ret som ophavsmænd, og det er den rettighed, vi i Koda forvalter på deres vegne.  

Koda sælger retten til offentlig brug af musik

Retten til at bruge offentlig musik sælger Koda ved at indgå aftaler om betaling med alle, der bruger og udbyder musik i sammenhænge, der rækker ud over privat brug. Det være sig i radioen, butikker, på tv, spillesteder og streamingtjenester.

De penge, Koda modtager for musik spillet i Danmark, sendes videre til de enkelte ophavsmænd – i Danmark og i udlandet.  Og via aftaler med en lang række Koda-lignende selskaber i hele verden, sørger vi også for, at indtægterne for dansk musik spillet i udlandet, finder vej til de danske ophavsmænd.

Enkel adgang og fair betaling

Enkel adgang til musik fra hele verden og fair betaling til dem, der stiller deres musik til rådighed. Det er kernen i Kodas arbejde. Vi sætter pris på musikken  også i kroner og øre. Fordi musikken har værdi og skaber værdi. Fordi vi gerne både vil inspireres udefra og være med til at sikre, at Danmark også om 100 år har en Carl Nielsen, en Kim Larsen og en Lukas Graham.

 

 


    


Koda er godkendt af Kulturministeriet