Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Ekstraordinær generalforsamling 2023

Kodas ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt tirsdag den 30. maj 2023 kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes hos Koda på Lautrupsgade 9, og streames med adgang for Kodas medlemmer fra Mit Koda. Du skal have stemmeret, og være tilmeldt rettidigt, for at kunne stemme. Det er muligt at stemme ved at møde op til generalforsamlingen, ved at afgive fuldmagt til en der deltager fysisk, eller ved at deltage online.

På Kodas ordinære generalforsamling den 26. april 2023 blev fem forslag om ændring af Kodas vedtægter, samt en ændring af Kodas medlemserklæring, vedtaget. Forslagene skal vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling.

Ved vedtægtsændringer og ændringer i medlemserklæringen kræver det, at mindst halvdelen af Kodas stemmeberettigede medlemmer er til stede. Hvis dette ikke er opfyldt, skal ændringen vedtages med 2/3 af stemmerne, og derefter skal de vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Endelig vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling kræver et flertal på mindst 2/3 af stemmerne, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Tilmelding senest den 25. maj

Tilmeldingsfristen er torsdag den 25. maj kl. 12. Fristen gælder uanset om du vil tilmelde dig til at deltage fysisk eller online, eller om du vil afgive fuldmagt til, at en anden kan stemme på dine vegne.

Hvis du er i tvivl, om du kan deltage, så opfordrer vi til, at du tilmelder dig for en sikkerheds skyld, da det er en forudsætning for at kunne stemme.

Du kan altid melde fra igen, eller deltage online, hvis du ikke kan møde frem.

Tilmelding foregår på Mit Koda

Dagsorden og forslag
  1. Valg af dirigent.

  2. Forslag til ændring af Kodas medlemserklæring (vedtaget første gang på den ordinære generalfor-samling den 26. april 2023).

  3. Forslag til vedtægtsændringer (vedtaget første gang på den ordinære generalforsamling den 26. april 2023).

  4. Eventuelt.
Fuldmagt og frist

Hvis du er forhindret i at deltage i Kodas ekstraordinære generalforsamling, har du mulighed for at afgive din stemme ved at give en fuldmagt, som udfyldes på Mit Koda via systemet Penneo og underskives digitalt med NemId/MitId. Du finder det under menupunktet "Tilmelding til ekstraordinær generalforsamling 2023"  

Når du har underskrevet fuldmagten digitalt sendes der automatisk en kopi til generalforsamling@koda.dk, og din tilmelding registreres. Du modtager selv en kopi af fuldmagten, som du skal sørge for at videresende til den, du giver fuldmagten til.

Efter Kodas vedtægter er der to begrænsninger på, hvem man kan give fuldmagt:

  1. En autor kan ikke give fuldmagt til et musikforlag, og et musikforlag kan ikke give fuldmagt til en autor.
  2. En fuldmagtshaver kan kun have fuldmagt fra to stemmeberettigede Koda-medlemmer. Der er ikke andre begrænsninger.
Frist for indlevering af fuldmagt

Hvis en fuldmagt skal være gyldig, skal den være underskrevet på Kodas blanket (i Penneo), og modtaget hos Koda inden for den gældende tilmeldingsfrist.

Husk at fuldmagtshaveren skal medbringe fuldmagter i fysisk form eller digtalt til generalforsamlingen. Fuldmagtshaveren behøver ikke at tilmelde sig for at gøre brug af fuldmagten, men skal dog tilmelde sig, hvis der skal stemmes på egne vegne.

En fuldmagt til Kodas generalforsamling er kun gældende ved fysisk fremmøde. Fuldmagter kan således ikke benyttes online.

Hvis du ikke har NemId/MitId eller har spørgsmål til processen, skal du henvende dig til Medlemsservice på medlem@koda.dk eller på 33 30 62 20

 

Følg generalforsamlingen og stem online

Du har mulighed for at streame generalforsamlingen via Mit Koda, og afgive din stemme digitalt via en afstemningsportal. Hvis du har tilmeldt dig rettidigt, og har stemmeret, vil du på dagen for generalforsamlingen modtage en mail der giver dig mulighed for at stemme, når dirigenten åbner for afstemning.

Kodas vedtægter

Hent Kodas vedtægter