Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om tidligere udbetalinger
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Læs om tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Ekstraordinær generalforsamling

Kodas ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt tirsdag den 24. august 2021 kl. 15.

Generalforsamlingen afholdes hos Koda på Lautrupsgade 9, og streames med adgang for Kodas medlemmer fra mit koda. Du skal have stemmeret, og være tilmeldt rettidigt, for at kunne stemme. Det er muligt at stemme ved at møde op til generalforsamlingen, ved at afgive fuldmagt til en der deltager fysisk, eller ved at deltage online.

På Kodas ordinære generalforsamling den 16. juni 2021 blev tre forslag om ændring af Kodas vedtægt vedtaget. Forslagene skal vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling.

Ved vedtægtsændringer kræver det, at mindst halvdelen af Kodas stemmeberettigede medlemmer er til stede. Hvis dette ikke er opfyldt, skal ændringen vedtages med 2/3 af stemmerne, og derefter skal de vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Endelig vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling kræver et flertal på mindst 2/3 af stemmerne, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Tilmelding senest den 19. august

Tilmeldingsfristen er torsdag den 19. august kl. 12. Fristen gælder uanset om du vil tilmelde dig til at deltage fysisk eller online, eller om du vil afgive fuldmagt til, at en anden kan stemme på dine vegne.

Hvis du er i tvivl, om du kan deltage fysisk, så opfordrer vi til, at du tilmelder dig for en sikkerheds skyld, da det er en forudsætning for at kunne stemme.
Du kan altid melde fra igen, eller deltage online, hvis du ikke kan møde frem.

Tilmeld dig her

Dagsorden og forslag
  1. Valg af dirigent
  2. Forslag om forbud mod dobbeltmandater (ændring af §7 stk. 2)
  3. Forslag om valg af forlags- og autormedlemmer hvert år (ændring af §7 stk. 5 (6))
  4. Forslag om redaktionelle ændringer af Kodas vedtægter
  5. Eventuelt

Du kan se bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægten her

Fuldmagt og frist

Hvis du er forhindret i at deltage i Kodas generalforsamling, har du mulighed for at afgive din stemme ved at give en fuldmagt

Efter Kodas vedtægter er der to begrænsninger på, hvem man kan give fuldmagt:

  1. En autor kan ikke give fuldmagt til et musikforlag, og et musikforlag kan ikke give fuldmagt til en autor.
  2. En fuldmagtshaver kan kun have fuldmagt fra to stemmeberettigede Koda-medlemmer. Der er ikke andre begrænsninger.

Frist for indlevering af fuldmagt
Hvis en fuldmagt skal være gyldig, skal den være underskrevet på Kodas blanket, og Koda skal modtage den senest torsdag den 19. august kl. 12 enten fysisk eller på mail til generalforsamling@koda.dk. Husk også, at fuldmagtshaverne skal medbringe fuldmagterne i fysisk form til generalforsamlingen. Fuldmagtshaverne behøver ikke derudover tilmelde sig for at gøre brug af fuldmagten, men skal dog tilmelde sig hvis der skal stemmes på egne vegne.

Fuldmagtsblanket kan hentes her

En fuldmagt til Kodas generalforsamling er kun gældende ved fysisk fremmøde. Fuldmagter kan ikke benyttes online.

Giver du fuldmagt betragtes de i sig selv som en tilmelding, og du behøver derfor ikke derudover tilmelde dig. Hvis du er i tvivl om du kan deltage, så tilmeld dig for en god ordens skyld inden for tidsfristen.

Følg generalforsamlingen og stem online

Du har mulighed for at følge generalforsamlingen via streaming, og at afgive din stemme digitalt via en afstemningsportal. Hvis du har tilmeldt dig rettidigt, og har stemmeret, vil du på dagen for generalforsamlingen modtage en mail der giver dig mulighed for at stemme, når dirigenten åbner for afstemning.

Kodas vedtægter

Hent Kodas vedtægter