Kodas medievaneundersøgelser

 

I forbindelse med Kodas årsberetninger har vi i de seneste fem år gennemført en medievaneundersøgelse. Undersøgelserne kortlægger udviklingen i danskernes forbrugsvaner indenfor musik, TV og film.

Undersøgelserne er de seneste fem år blevet foretaget af YouGov på vegne af Koda, og de bygger på en onlinespørgeskemaundersøgelse. I alt bliver der gennemført cirka 1.000 interviews i aldersgruppen 15-65 år.

 

Undersøgelserne:

 

Danskernes medievaner 2016

Danskernes medievaner 2015

Danskernes medievaner 2014

Danskernes medievaner 2013

Danskernes medievaner 2012