Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Branche- og interesseorganisationer

Arbejder du professionelt i musikbranchen, er det relevant for dig at få et overblik over, hvilke organisationer og foreninger, som kan repræsentere dig, din musik og dine rettigheder i forskellige sammenhænge.

Du skal kende til fagforeningerne, som bl.a. arbejder med sikre gode arbejdsvilkår, forhandler overenskomster og tarifbestemmelser. Forvaltningsselskaberne som hjælper dig med at forvalte dine økonomiske rettigheder. Fag- og interesseorganisationerne som arbejder musik- og kulturpolitisk for dine kunstneriske, ophavsmæssige og økonomiske rettigheder i det store perspektiv. Og ikke mindst musikforeningerne, som sørger for at musikken i alle dens afskygninger får et liv ude på de lokale danske musikscener.

Alt i alt findes der rigtig mange interessenter, som kan støtte op om din professionelle musikkarriere. Her har vi lavet en oversigt over nogle af dem, som det vil være vigtigt for dig at kende.

Forvaltningsselskaber

Den danske musikbranches forvaltningsselskaber er non-profit medlemsorganisationer, som står for kollektiv at forvalte bestemte økonomiske rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i ophavsretsloven.

Er du komponist/sangskriver kan det handle om retten til betaling, når din musik bliver spillet offentligt, solgt eller streamet. Det kan også være betaling for, at din musik bliver brugt i film eller til undervisning. 
Er du også udøvende sanger/musiker, så kan det handle om retten til betaling, når indspilninger du har medvirket på spilles offentligt, eller for din faktiske optræden i fx et tv-program.

Forvaltningsselskaberne overtager ikke dine rettigheder, men arbejder udelukkende med forvaltningen af dem.

Her har vi lavet en liste med de forvaltningsselskaber, du bør kende.

Koda (Komponistrettigheder i Danmark) er en nonprofit medlemsorganisation, hvis primære formål er at forvalte fremførelsesrettigheder på vegne af på vegne af komponister, tekstforfattere og musikforlæggere. Er du sangskriver eller komponist, har du ret til betaling, når din musik bliver spillet offentligt. Det kan fx være i radio, tv, online eller til koncerter. Koda laver aftaler med brugerne af musikken om en betaling, som de så afregner videre til dig som medlem. Læs mere under afsnittet fremførelsesrettigheder

NCB: (Nordisk Copyright Bureau) En nonprofit medlemsorganisation under Koda, som forvalter mekaniske rettigheder og synkroniseringsrettigheder på vegne af komponister, tekstforfattere og forlag. Er du sangskriver eller komponist, har du ret til betaling, når din musik sælges, streames eller bruges i film og videoproduktion. I overensstemmelse med Kodas aftaler med musikbutikker, streamingtjenester, musikudgivere og producenter indhenter NCB betaling, som afregnes videre til dig som medlem. Se mere under afsnittet mekaniske rettigheder (og synkroniseringsrettigheder).

Gramex: er en uafhængig og non-profit medlemsorganisation, som forvalter fremførelsesrettigheder på vegne af de udøvende kunstnere og musikselskaberne. Er du sanger eller musiker har du ret til betaling, når udgivne musikindspilninger, som du har medvirket på, spilles offentligt fx i radio, på tv eller i butikker. Gramex indgår aftaler med musikbrugerne om betaling – i nogle tilfælde i samarbejde med Koda – og afregner videre dels til dig som udøvende kunstner og dels til musikselskaberne i forbindelse med deres producentrettigheder på indspilningerne. Se mere under afsnittet fremførelsesrettigheder

Copydan varetager såvel ophavsmændenes, de udøvende kunstneres, som udgivernes og producenternes rettigheder i forskellige sammenhænge, fx ved fotokopiering i undervisningsinstitutioner, samt kabel-tv og blankbåndsvederlag. Sidstnævnte er et vederlag for brug af uindspillede medier som kompensation for den hjemmekopiering af kunstnernes værker, som de blanke medier bruges til. Koda samarbejder med Copydan via sit medlemskab i en række af Copydans foreninger, Verdens-tv og Kultur Plus, hvor Kodas rettigheder ligger til forvaltning sammen med andre rettighedsgrupper. 

Performex: er en forvaltningsorganisation, som er stiftet for at sikre alle musikere, sangere etc. betaling for deres faktiske medvirken i forbindelse med retransmission af musik i radio og tv. Den betaling som Performex administrerer er opkrævet af Copydan.  Performex udbetaler for tv-delen, mens Gramex udbetaler for radio-delen.
Performex er stiftet af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Solistforeningen af 1921, Dansk Solistforbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Kapelmesterforening og Dansk Korforbund.