Vejledning til databasen

Filtre

Du kan vælge mellem følgende filtre (se detaljer længere nede):

  • Arvinger (’Heirs’)
  • Danske ikke-medlemmer
  • Registrerede værker med uidentificerede rettighedshavere
  • Udokumenterede /ikke-registrerede værker
  • Parkerede tracks

Herefter kan du vælge at indsnævre din søgning med et eller flere søgeord.

Arvinger

Listen indeholder navne på de afdøde Koda medlemmer, hvor vi har problemer med at finde frem til de rette arvinger eller arvingers arvinger. Hvis vi kender navnene på arvingerne, vil de være listet på detaljeniveau. Der vil også være eksempler på værktitler, som hjælp til at identificere det pågældende Koda medlem.

Hvis du er arving eller har kendskab til en eller flere arvinger til et Koda medlem på listen, så kontakt Kodas Repertoireafdeling på repertoire@koda.dk

Danske ikke-medlemmer

Listen indeholder danske ikke-medlemmer, hvor vi mangler en eller flere kontaktoplysninger. Der vil være eksempler på værktitler, som hjælp til at identificere den pågældende rettighedshaver.

Er du rettighedshaver eller har du kendskab til en rettighedshaver på listen, så kontakt Kodas Repertoire afdeling på repertoire@koda.dk

Registrerede værker med uidentificerede rettighedshavere

Listen indeholder værker, der allerede er registreret korrekt, men en eller flere rettighedshavere på værket har ikke nogen tilknytning til noget selskab. Hvis en rettighedshaver er registreret som Non-society eller '099' som selskabstilhør, så har vi brug for hjælp til at identificere personen yderligere.

Er du rettighedshaver eller har du kendskab til en rettighedshaver på listen, så kontakt Kodas Repertoire afdeling på repertoire@koda.dk

Udokumenterede værker

Listen indeholder værker, hvor Koda mangler en decideret værkregistrering. Disse værker står med status ’Not registered’. Der kan også være tale om, at der findes en værkregistrering, men under en (lidt) anden titel end den værktitel, der kommer fra musikrapporterne. For de internationale værker på listen har Koda ikke kunnet finde nogen officiel værkregistrering i den internationale database, CIS-Net. 

Hvis du er medlem af Koda og rettighedshaver på et værk fra listen over ikke-registrerede værker, skal du indsende en værkregistrering med de korrekte oplysninger, via din profil på Mit Koda

Hvis du allerede har indsendt en værkregistrering, men med en (lidt) anden titel, så send en mail til repertoire@koda.dk, og fortæl os hvilke værktitler og værknumre, der er de samme. 

Hvis du er medlem af et udenlandsk ophavsretsselskab, bedes du kontakte dit eget selskab og sørge for, at dit værk bliver registreret korrekt, og få dit selskab til at sende de korrekte værkoplysninger til Koda. 

Parkerede tracks

Listen indeholder tracks fra NCB og Koda Online afregningerne, som det automatiske match system ikke har kunnet matche med nogen værkregistrering. Derfor er der heller ikke noget værknummer, men kun et track nummer. Hvis du kan genkende et track fra denne liste, bedes du kontakte Repertoireafdelingen på repertoire@koda.dk

Udtræk i Excel

Du kan lave et udtræk (Excel) af dit søgeresultat. Vær opmærksom på at udtrækket svarer til det søgeresultat, som du ser i din browser. Hvis dit søgeresultat består af mere end 100 hits, må du bladre imellem siderne, ved hjælp af pilene i bunden af billedet. Du kan vælge af lave to eller flere Excel udtræk, et for hver side, du står på. Vi arbejder på at udvikle et mere avanceret udtræk, hvor man kan downloade alt på en gang. Fordelen ved at søge direkte i databasen hver gang, er at du altid ser de nyeste data. 

Kun data over en vis beløbsgrænse er medtaget i databasen. Se de pt. gældende grænser her 

En ren dansksproget version af databasen vil blive lagt i produktion på et senere tidspunkt.