Beløbsgrænser

Der er kun medtaget data over følgende beløbsgrænser:

Arvinger 1.000 DKK
Arvingers arvinger 1.000 DKK
Danske ikke-medlemmer  100 DKK
Udokumenterede værker 100 DKK
Uidentificerede rettighedshavere     100 DKK
Parkerede tracks   100 DKK