Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Oktober 2021

Kodas oktober udbetaling 2021 faldt torsdag den 14. oktober. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender

TV og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i juli, men der er på flere områder også august-fremførelser, som allerede nu er færdigbehandlet og klar til udbetaling. Ligeledes er der månedlig udbetaling for musik i reklamer på kanaler som TV3+, TV3 Puls, National Geografic og Eurosport 1.

Der er også årlig udbetaling for kanalerne TV3 Sport og TV3 Max for 2020. Det sker på grundlag af rapportering fra fjerde kvartal 2020 modtaget via musikmonitorerings-selskabet BMAT, som har monitoreret kanalerne og identificeret en stor del af den anvendte musik.

Baggrundsmusik

Der er udbetaling for baggrundspujlen Streaming Serviceerhverv for andet halvår 2020.  Puljen dækker indtægter fra forskellige typer af erhverv og udbetales på baggrund af data fra en professionel musikudbyder, som leverer streamingløsninger til erhvervsbrug.

Herudover er der 2020-udbetaling for den del af puljen Radio I Dagtiden, som afregnes via genbrug af rapportering fra lokalradioområdet. Den øvrige del af denne pulje blev udbetalt i maj sammen med den resterende del af baggrundsområdet. Hermed er alle baggrundspuljerne udbetalt for fremførelser i 2020.

Koncert

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert).

Herudover er der slutudbetaling af koncertindtægter fra 2020, som udbetales til koncerter afholdt i 2020. Udbetalingen indeholder også en restudbetaling til koncerter afholdt i 2018 og 2019.

 

Slutudbetaling - hvad er det?

De månedlige udbetalinger udbetales løbende med en foreløbig estimeret udbetalingsværdi. Når året er omme, og årsregnskabet er godkendt, laves en endelig årsopgørelse, som følger op på eventuelle afvigelser i de estimerede værdier. Det kan også ske, at vi gør det løbende i løbet af året, når vi har udbetalt for en periode - dvs. før årets afslutning.

Hvis der viser sig at være et tilstrækkeligt beløb tilbage på et område, bliver beløbet udbetalt som et tillæg til de tidligere udbetalinger indenfor det givne fremførelsesår. Slutudbetalingen fordeles forholdsmæssigt til de værker og rettighedshavere fra den første udbetaling og oprindelige udbetalingsgrundlag. 

Baggrundsmusik

Baggrundsmusik er den musik, du fx hører i butikker, restauranter, på cafeer, diskoteker, eller hos frisøren. Koda modtager årligt et tocifret millionbeløb for denne type musikbrug. Læs mere om hvordan vi udbetaler her