Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

November 2021

Kodas novemberudbetaling 2021 faldt torsdag den 11. november. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender

TV og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i august, men der er på flere områder også september-fremførelser, som allerede nu er færdigbehandlet og klar til udbetaling. Ligeledes er der månedlig udbetaling for musik i reklamer på kanaler som TV3+, TV3 Puls, National Geografic og Eurosport 1.

Online og Koncert

På onlineområdet er der udbetaling for Online Baggrund 2020. Det er en udbetaling af indtægter fra digitale tjenester (primært mindre av-tjenester – web-tv eller hjemmesider med videomateriale), som er praktisk vanskelige at håndtere og hvor Koda af ressourcemæssige hensyn ikke indhenter og behandler rapportering. Udbetalingen sker via genbrug af rapportering fra området Interaktive TV-tjenester.

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). 

Udland

På udlandsområdet udbetaler Koda løbende de beløb, som modtages fra søsterselskaber for brug af Koda-medlemmers musik i udlandet. Udbetalingerne sker i forhold til de enkelte selskabers udbetalingsfrekvens og -hastighed på deres forskellige udbetalingsområder.

Koda har forud for denne udbetaling modtaget større kvartalsafregninger fra søsterselskaber i henholdsvis Norge (TONO), Finland (TEOSTO), Sverige (STIM) og Tyskland (GEMA) og en markant del af udlands-udbetalingen udgøres dermed af afregninger for brug af Koda-medlemmers musik i disse lande. Nedenfor er udbetalingerne listet med angivelse af nogle af de primære områder og perioder. Oplysningerne er baseret på den udbetalingsinformation, som de enkelte selskaber sender sammen med deres udbetalingsbeløb og -data.

Norge: Tv, Radio – første kvartal 2021, Koncert 2020, streaming- og VOD tjenester – forskellige perioder.

Finland:  Tv, Radio – første kvartal 2021, Online - primært 2020

Sverige: Koncert 2020, Online første halvår 2021 og tidligere.

Gema: Online - primært 2020.