Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Juni 2021

Kodas juniudbetaling 2021 faldt torsdag den 17. juni. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender 

BEMÆRK - Ekstraordinær juli udbetaling fra NCB d. 12. juli

Med denne ekstraordinære juliudbetaling foretages den endelige afregning af de skattepenge, som vi har modtaget fra vores tyske søsterselskab, GEMA.
De skattepenge, der udbetales med denne slutopgørelse udgør 15,8 % af det samlede beløb og dækker perioden fra andet halvår 2016 og frem til juni 2020. Denne del af skattepengene skulle egentlig have været færdigafregnet med juniudbetalingen. Men desværre har det vist sig, at der var opstået en fejl i sidste måneds udbetaling, som har gjort det nødvendigt at efterregulere udbetalingerne for en række medlemmer.

NCB beklager fejlen. Læs evt. mere HER

TV og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i marts, men der er på flere områder også april-fremførelser, som allerede nu er rapporteret, færdigbehandlet og klar til udbetaling. Ligeledes er der månedlig udbetaling for musik i reklamer på kanaler som TV3+, TV3 Puls, National Geografic og Eurosport 1.

Udbetalingen på DR radio og Kommerciel radio indeholder desuden slutudbetaling af fremførelsesåret 2020. 

Streaming - Direkte udbetaling fra Spotify i udlandet

Koda udbetaler nu for første gang for indtægter modtaget via direkte licensering af Koda-medlemmers repertoire til Spotify i udlandet. Denne pengestrøm har tidligere gået via Kodas søsterselskaber, men fra og med september 2020 har Koda via den fællesnordiske hub, Polaris, indgået en paneuropæisk aftale, som medfører, at Koda nu selv håndterer processer for fakturering og rapportering.

Dermed kan Koda selv sikre korrekte streamingudbetalinger fra udlandet og herudover giver det Kodas medlemmer mulighed at følge deres udenlandske streamingindtægter specificeret pr land på Mit Koda. Her vil Spotify-udbetalingerne fra andre lande fremgå under Online sammen med de danske Spotify-beløb. Udbetalinger for fremførelser fra før september 2020 vil dog stadig flyde via søsterselskaber og fremgå under Udland på Mit Koda.

Polaris Hub har også indgået multiterritorielle aftaler med andre tjenester (herunder Apple Music og YouTube), men her er de første omfattede perioder ikke færdig-processeret og vil derfor først blive udbetalt på et senere tidspunkt.

Juniudbetalingen indeholder også udbetaling for danske fremførelser på streamingtjenester som Spotify, Yousee Musik (Nuuday) og Beat. Se de specifikke perioder og tjenester i udbetalingskalenderen

Interaktive Tv-tjenester og VOD

Juniudbetalingen indeholder udbetaling for Interaktive Tv-tjenester for forbrug i 2020. Området dækker tv-distributørers (fx Yousee og Stofa) digitale tilgængeliggørelse af udsendelser fra tv-kanalerne i deres kabelpakker. Mere specifikt honorerer udbetalingen den anvendelse, der sker, når udsendelser startes forfra eller ses tidsforskudt som catch up via udbydernes digitale platforme. Området er tidligere udbetalt i september, men er i år rykket frem til at blive udbetalt allerede her i juni.  Læs mere om interaktive tv-tjenester

På VOD-området er der kvartalsvis udbetaling for Netflix 2020 Q3 og herudover er der årlig udbetaling for Viaplay 2020 (både abonnementstjenesten og filmudlejningsportalen) samt for iTunes VOD, som dækker perioden 2018 til 2020.

Der er også udbetaling for DR On Demand 2020, som inkluderer programindhold fra kanalerne DR3, DRK og DR Ultra, der fra og med 2020 er ophørt som flowkanaler og er nu tilgængelige som on demand på DRTV. 

Online AV uden rapportering

Udbetalingen indeholder en efterudbetaling af beløb modtaget for brug af musik på multiterritorielle online AV-tjenester (herunder YouTube). Det drejer sig om beløb modtaget for videoer, hvor tjenesten ikke har kunnet identificere musik i via deres interne systemer og hvor Koda dermed ikke har modtaget musikrapportering.

Udbetalingen dækker perioden 2018-2019 og fordeles dels på grundlag af YouTube afregningsdata fra perioderne, dels via en analogi bestående af repræsentative afregningsdata fra områderne Interaktive TV-tjenester og Koncert. Udbetalingen fremgår på Mit Koda under betegnelsen ”Online AV uden rapportering”.

Koncert

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). Herudover er der årlig udbetaling for subventionerede koncerter afholdt i 2020. Læs mere om subventionerede koncerter

Udland og NCB

På udlandsområdet er der væsentlig udbetaling for fremførelser Koda-medlemmers værker i England, da Koda forud for denne udbetaling har modtaget kvartalsafregning fra det engelske selskab PRS. Udbetalingen dækker primært fremførelser i andet halvår 2020 indenfor online og broadcast.

Juniudbetalingen inkluderer også udbetaling fra NCB for fysiske udgivelser og synkronisering. Du kan læse mere i NCB's nyhedsbrev