Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Januar 2021

Kodas januarudbetaling 2021 faldt torsdag den 21. januar. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender

Månedlige udbetaling på TV og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder for fremførelser i oktober og dele af november 2020. Ligeledes er er der månedlig udbetaling for musik i reklamer på kanaler som TV3+, TV3 Puls, National Geografic og Eurosport 1.

Ekstraudbetaling for DR’s kanaler i perioden 2015-2018

Januarudbetalingen indeholder en ekstraudbetaling for brug af musik på DR’s tv- og radiokanaler i perioden 2015-2018. Udbetalingen er et resultat af en længerevarende sag i ophavsretslicensnævnet mellem Koda og DR, som blev afgjort i slutningen af oktober sidste år. Som en del af afgørelsen har Koda modtaget en betaling for fortiden, som dækker brug af musik på DR’s flow-kanaler og digitale platforme i perioden 2015-2018. Det er denne betaling, som allerede nu er klar til udbetaling. Udbetalingen sker på grundlag af tidligere behandlet rapportering fra DR’s tv- og radiokanaler i perioden.

Danske tv-produktioner solgt til udlandet

Der er nu udbetaling for danske tv-produktioner solgt til udlandet i perioden 2015-2019. Det drejer sig om mekaniske indtægter, som Koda forvalter på vegne af NCB og som udbetales på grundlag af opgørelser over solgte produktioner modtaget fra DR.

Koncerter

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). Som tidligere nævnt er 2020 udbetalingsværdierne på koncertområdet blevet nedjusteret i forhold til 2019, da Coronakrisen naturligvis har medført en markant reduceret koncertaktivitet.

Udland

På udlandsområdet udbetaler Koda løbende de beløb, som modtages fra søsterselskaber for brug af Koda-medlemmers musik i udlandet. Udbetalingerne sker i forhold til de enkelte selskabers udbetalingsfrekvens og -hastighed på deres forskellige udbetalingsområder.

Forud for denne udbetaling har Koda modtaget en række større kvartalsafregninger fra flere af de selskaber, som Koda typisk modtager større beløb fra, herunder Norge (TONO), Sverige (STIM), Storbritannien (PRS) og USA (ASCAP). Udbetalingerne dækker primært fremførelser fra første halvår af 2020, men indeholder også beløb fra tidligere perioder.

Herudover udbetales nu et større beløb modtaget fra det i Italienske selskab fra SIAE. Det drejer sig om en efterbetaling for tidligere perioder (primært 2018), som af skattetekniske årsager har været tilbageholdt af SIAE. Størstedelen af beløbet dækker brug af Koda-medlemmers værker på områderne Koncert, TV og Online.