Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Februar 2021

Kodas februarudbetaling 2021 faldt torsdag den 11. februar. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender

Månedlige udbetaling på TV og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder for fremførelser i november og dele af december 2020. Ligeledes er er der månedlig udbetaling for musik i reklamer på kanaler som TV3+, Tv3 Puls, National Geografic og Eurosport 1.

Allerede fra næste udbetaling i marts vil Koda tage hul på udbetalingen for 2021-fremførelser på de månedligt udbetalte TV- og radioområder.

Koncerter

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). Som tidligere nævnt er 2020 udbetalingsværdierne på koncertområdet blevet nedjusteret i forhold til 2019, da Coronakrisen har medført en markant reduceret koncertaktivitet.

Udland

På udlandsområdet har Koda forud for denne udbetaling modtaget nye kvartalsafregninger fra søsterselskaber i henholdsvis Finland (Tesosto), Storbritannien (PRS) og Polen (Zaiks), og der er dermed udbetaling for brug af Koda-medlemmers musik i disse lande. Udbetalingerne dækker fremførelser på diverse udbetalingsområder og primært indenfor første kvartal 2020.

Yderligere er der modtaget årlig udbetaling fra det kinesiske selskab MCSC, som også bliver udbetalt nu. Udbetalingen dækker primært fremførelser på onlinemedier i 2018.

Udbetaling af returnerede andele fra søsterselskaber i udlandet

Februarudbetalingen indeholder udbetaling af såkaldte ”returnerede andele” fra Kodas søsterselskaber i udlandet. Det er beløb, som på grund af fejl i rettighedshaver-dokumentationen er blevet udbetalt til de forkerte udenlandske selskaber og som herefter returneres til Koda efter fast praksis. De returnererede andele er blevet gennemgået og korrigeret af Koda, og udbetales nu i henhold den korrekte rettighedshaverdokumentation.