Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

December 2021

Kodas decemberudbetaling faldt torsdag den 9. december. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender

TV og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i september 2021, men der er på flere områder også oktober-fremførelser, som allerede nu er færdigbehandlet og klar til udbetaling. Ligeledes er der månedlig udbetaling for musik i reklamer på kanaler som TV3+, TV3 Puls, National Geografic og Eurosport 1.

Udbetalingen inkluderer ligeledes Discovery-kanalerne Kanal 4, Kanal 5, 6eren, Kanal 9 og Investigation Discovery, hvor der er udbetaling for første til tredje kvartal 2021. Udbetalingen for disse kanaler har i en periode været sat på hold, mens et nyt rapporteringsformat blevet testet og implementeret. På Kanal 4 og kanal 5 er der yderligere slutudbetaling for fremførelser i 2020. 

Herudover er der udbetaling for TV2 Regioner for tredje kvartal 2021, Uptown TV og Xmas for 2020 samt slutudbetaling af 2020-fremførelser på DK4. 

Online

På VOD området er der udbetaling for første kvartal 2021 på Netflix samt for første halvår 2021 på TV2 Play. Herudover er der årlig udbetaling for webradioen Radio Play for hele 2020.

På musikstreaming-området er der udbetaling tjenester som Spotify, Nuuday Musik, Apple Music og YouTube. Bemærk, at udbetalinger for Spotify, Apple og YouTube også inkluderer direkte udbetalinger fra udlandet, som er blevet licenseret på tværs af landegrænser via den fællesnordiske licensering-hub -Polaris. Se alle de specifikke perioder og tjenester i udbetalingskalenderen

Udbetalingen indeholder også en større udbetaling af restbeløb fra streamingområdet, som på grund af manglende metadata ikke har kunnet matches til værker i Kodas værksdatabase. Det drejer sig primært om afregnede beløb fra 2018, men også en del fra 2017. Beløbene udbetales som en slutudbetaling til de værker og rettighedshavere, der tidligere har modtaget udbetaling for den specifikke tjeneste og periode.

Koncert og Baggrundsmusik

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). Koncertudbetalingen indeholder en stor del af årets Kirkekoncerter, som af tekniske årsager ikke har været mulige at udbetale før nu.

Indenfor baggrundsområdet er der udbetaling for puljerne Radio i dagtid og TV (uden rapportering) for første halvår 2021. Begge puljerne bliver udbetalt via genbrug af rapportering fra henholdsvis radio og tv-området.  

Udland

Koda har forud for denne udbetaling modtaget større kvartalsafregninger fra søsterselskaber i henholdsvis Storbritannien (PRS) og USA (ASCAP) og en væsentlig del af udlands-udbetalingen udgøres dermed af afregninger for brug af Koda-medlemmers musik i disse lande. Udbetalingerne dækker fremførelser på diverse områder indenfor tv, radio og online.

Herudover er der udbetaling af uspecificerede beløb modtaget fra udlandet (primært Tyskland og Italien), hvor det ikke har været muligt at matche med specifikke værker og rettighedshavere. Beløbet dækker perioden 2018-2020 og fordeles til værker/rettighedshavere, der tidligere har fået udbetaling fra de specifikke territorier og perioder, beløbene kan relateres til. 

Udbetaling fra NCB

Decemberudbetalingen inkluderer også udbetaling fra NCB for fysiske udgivelser og synkronisering. Du kan læse mere i NCB's nyhedsbrev