Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

August 2021

Kodas augustudbetaling 2021 faldt torsdag den 19. august. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender 

TV og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i maj, men der er på flere områder også juni-fremførelser, som allerede nu er færdigbehandlet og klar til udbetaling. Ligeledes er der månedlig udbetaling for musik i reklamer på kanaler som TV3+, TV3 Puls, National Geografic og Eurosport 1.

Koda udbetaler for første gang for en række Viasat Film kanaler (Action, Family, Hits og Premiere) samt for Viasat Series og udbetalingen dækker indtægter fra 2020. 

2021-udbetalinger for de Discovery-kanalerne Kanal 4, Kanal 5, 6eren, Kanal 9 og Investigation Discovery afventer stadig nogle afklaringer i forbindelse med implementering af et nyt rapporteringsformat, men vil blive påbegyndt, så snart det er muligt.

Slutudbetaling 2020 på DR, TV2 og TV3

Der er nu slutudbetaling for 2020 på DR’s og TV2’s tv-kanaler samt på TV3. Slutudbetalingen inkluderer de kanaler, hvor der efter alle årets månedlige udbetalinger resterer endnu ikke udbetalte beløb på området. Slutudbetalingen fordeles forholdsmæssigt til de involverede værker og rettighedshavere fra den oprindelige udbetaling. 

Koncert

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert).

Kompensation for lokal subforlægning 2020

Der er udbetaling til Kodas forlagsmedlemmer for såkaldt ’Kompensation for lokal subforlægning’. Udbetalingen er generet af indtægter fra både kabel-tv samt interaktive tv-tjenester udbudt af TV-distributører som YouSee og Stofa.

Læs mere om Kompensation for Lokal Subforlægning her

Udland

Udbetalingen for musik i udlandet er i august beløbsmæssigt markant og inkluderer flere af de territorier/lande, som Koda typisk modtager størst udbetaling fra.

Nedenfor er udbetalingerne listet med angivelse af nogle af de primære områder og perioder. Oplysningerne er baseret på den udbetalingsinformation, som de enkelte selskaber sender sammen med deres udbetalingsbeløb og -data.

Finland:  Tv, Radio, Baggrundsmusik og Online – primært fjerde kvartal 2020

Sverige: Tv, Radio, Koncerter, Baggrundsmusik – andet halvår 2020, diverse streaming og VOD – forskellige perioder.

Norge: Tv, Radio – fjerde kvartal 2020, Slutudbetalinger på TV og Radio – 2020, streaming- og VOD tjenester – forskellige perioder.

Schweiz: Tv, Radio - 2020

USA: Tv, Radio og Online – tredje kvartal 2020­

 

 

Slutudbetaling - hvad er det?

De månedlige udbetalinger udbetales løbende med en foreløbig estimeret udbetalingsværdi. Når året er omme, og årsregnskabet er godkendt, laves en endelig årsopgørelse, som følger op på eventuelle afvigelser i de estimerede værdier. Det kan også ske, at vi gør det løbende i løbet af året, når vi har udbetalt for en periode - dvs. før årets afslutning.

Hvis der viser sig at være et tilstrækkeligt beløb tilbage på et område, bliver beløbet udbetalt som et tillæg til de tidligere udbetalinger indenfor det givne fremførelsesår. Slutudbetalingen fordeles forholdsmæssigt til de værker og rettighedshavere fra den første udbetaling og oprindelige udbetalingsgrundlag.