Status på den månedlige udbetaling

                                                                                                              18. juni 2019

Da Koda i februar overgik fra kvartalsvis til månedlig udbetaling, tog vi hul på første fase i en ganske omfattende ændring i Kodas interne afregningspraksis. I de første måneder har tv- og radiokanaler, fra DR og alle TV2s landsdækkende kanaler, kommercielle radioer, en række koncerter, samt musik spillet i udlandet, været inkluderet i den månedlige udbetaling. Senere følger udbetaling for øvrige kommercielle tv-stationer, alle koncerter og baggrundsmusik, og på den måde vil vi løbende overgå til månedlig udbetaling på flere og flere områder.

I løbet af de første tre måneder med ny praksis, har vi modtaget en del spørgsmål fra medlemmer, som oplever, at det er blevet sværere at overskue udbetalingen. – ”Hvad er med og hvad er ikke med? Hvilke afregningsdata er tilgængelige, hvornår? ”, er blandt de spørgsmål, vi i medlemsservice er blevet mødt med.

Vi forstår godt, at den nye udbetalingsform kan være vanskelig at danne et overblik over, og vi ville have minimeret forvirringen, hvis vi havde kunnet rulle alt ud på én gang, i stedet for at introducere ændringer som byggesten, en ad gangen. Men virkeligheden er desværre, at det har vi ikke kunnet. Vi er nødt til at folde de nye procedurer ud i etaper og leve med at de gamle, og de nye rutiner skal fungere side om side i en periode, og at det er nødvendigt at justere lidt i procedurerne undervejs.

Et eksempel på en sådan justering er, at vi har ændret udbetalingstidspunktet til midt på måneden, fremfor sidst på måneden. Fra august vil det være fast praksis. Der udbetales ikke i juli måned.

Udover nogle teknikaliteter, der har drillet i forhold til datavisningen på Mit Koda, er dét, der lige nu er den største barriere for at projektet for alvor kan få flyvehøjde, summen af data, som skal være til stede: værkdata, rapportering og kunderelateret data, herunder betaling fra koncertarrangørerne. Så snart alle disse data-poster er færdigbehandlet, kan vi udbetale. Det vil sige så snart værket er registreret, musikbrugen er indrapporteret og matchet med et værk, og data er kvalitetssikret. Og når vi taler koncerter, skal betalingsdata også være plads. Mangler blot et led i kæden, kan vi ikke udbetale. Det betyder, at vi er 100% afhængige af den rapportering vi får fra blandt andre jer medlemmer, der skal sørge for at registrere jeres værker, hurtigere end I måske er vant til. Ligesom vi er afhængige af, at vores kunder rapporterer effektivt og hurtigt. Vi er der ikke endnu, men vi skal nok nå derhen i takt med at de nye procedurer bliver til nye rutiner.

På plussiden skal naturligvis nævnes, at dét, der var hele projektets formål, nemlig at få øget udbetalingshastigheden, så pengene kunne komme hurtigere ud til medlemmerne, faktisk samlet set er lykkes. Pengene ligger til hver en tid bedre hos rettighedshaverne end i Koda.

I lighed med, hvad man i øvrigt fortsat gør hos andre og sammenlignelige europæiske Koda selskaber tog det før typisk mellem syv og ni måneder fra et værk var fremført, til vi kunne udbetale for det. Nu går der optimalt - på de værker vi har modtaget de nødvendige data på - blot to måneder, før pengene er sendt videre.

Og i sidste ende er det jo dét, der er endemålet: At vi får hele systemet gearet til at alle beløb, der kommer ind i Koda, kan sendes så hurtigt videre som muligt, og at data kan vises på en måde, så ingen er i tvivl om, hvad der udbetales for, hvornår.

På Kodas hjemmeside kan man altid se, hvornår næste udbetaling falder for de enkelte områder. Udbetalingskalenderen opdateres løbende. Ønsker man at fravælge den månedlige udbetaling, kan man fortsat gøre det i Kodas online selvbetjening, og dermed bevare en kvartalsvis udbetaling.