Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

November 2020

Kodas novemberudbetaling faldt torsdag den 12. november. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender

TV og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder for fremførelser i august og dele af september.

På tv-området er der desuden udbetaling for perioden januar til august 2020 på Discovery’s kanaler (Kanal 4, Kanal 5, 6’eren Discovery Danmark m. fl.) samt på CMore kanalerne First, Hits, Series og Starts, som for første gang er med i Kodas udbetaling. Alle disse kanaler vil fra december overgå til månedlig udbetaling og herefter blive udbetalt efter samme frekvens og hastighed, som de øvrige månedligt udbetalte områder.

På radioområdet er alle kommercielle radioer igen med i den månedlige udbetaling efter at have været sat på hold på grund af usikkerheder i indtægtsgrundlaget forårsaget af Coronakrisen.

Koncerter

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). Som tidligere nævnt er 2020 udbetalingsværdierne på koncertområdet blevet nedjusteret i forhold til 2019, da Coronakrisen naturligvis har medført en markant reduceret koncertaktivitet.

Udbetaling for musik i reklamer

Der er nu udbetaling for reklamemusik på en række tv-kanaler, som uplinkes fra England og som derfor forvaltes af det engelske selskab PRS. Idet kanalerne viser reklameblokke målrettet det danske marked, har Koda indgået en aftale med PRS om, at Koda står for behandling og udbetaling af reklamerne.

Det drejer sig om musik i reklamer på kanaler som TV3+, Tv3 Puls, National Geografic og Eurosport 1, og udbetalingen dækker perioden januar til august 2020.

Det er ikke alle reklamer, som Koda har musikoplysninger til, og der kan således forekomme mangler i forhold til den fulde sendeflade. Vi opfordrer derfor reklamekomponister til at indsende supplerende musikinformationer (med tilhørende medieplan eller clock kode), som kan bruges til at styrke reklamegrundlaget.

KUVO – ny data til udbetaling for musik på diskoteker og klubber

Koda udbetaler nu på reelle data over musik afspillet på en række klubber og elektroniske festivaler. Data er modtaget via KUVO, som er et socialt netværk for DJ’s, klubejere og andre aktører indenfor den elektroniske musikscene. KUVO har udviklet en boks, der automatisk registrerer den musik, som afspilles fra DJ-pulten og track-data herfra bliver sendt videre til Koda.

Det har resulteres i en udbetaling, som alt i alt inkluderer mere end 10.000 unikke værker afspillet i 2019 på klubber og elektroniske festivaler, der har haft installeret KUVO’s udstyr. Herunder Culture Box, Jolene, Slagteriet, Bremen Teater, Rust, Strøm Festival, Generator Festival m.fl.

Fra og med 2020 vil KUVO blive en del af baggrundsområdet ’Musik på diskoteker og Klubber’ og supplerer det eksisterende datagrundlag på området.

Udland

På udlandsområdet har Koda forud for denne udbetaling modtaget nye kvartalsafregninger fra søsterselskaber i henholdsvis USA (BMI og Ascap), Finland (Teosto), Norge (Tono), Holland (Buma) og Canada (SOCAN). Udbetalingerne dækker primært fremførelser fra fjerde kvartal 2019 og første kvartal 2020.

Udbetalingen indeholder desuden en ekstraudbetaling af beløb modtaget fra udenlandske selskaber, som ikke er knyttet til specifikke værker og rettighedshavere. Disse beløb bliver nu analogisk fordelt til værker og rettighedshavere, som tidligere har modtaget udbetaling for de specifikke perioder, territorier og områder.

Kompensation for lokal subforlægning – Interaktive tv-tjenester 2019

Der er nu udbetaling til Kodas forlagsmedlemmer for såkaldt ’Kompensation for lokal subforlægning’. Denne udbetaling er generet af indtægter fra Interaktive tv-tjenester, udbudt af TV-distributører som YouSee og Stofa, og adskiller sig dermed fra den kompensation for lokal subforlægning, som genereres af indtægter for tv-distribution og som blev udbetalt i september.

Læs mere om Kompensation for Lokal Subforlægning her