Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Marts 2020

Den 19. marts udbetalte Koda for musik brugt i TV og radio for dele af december 2019

Martsudbetalingen indeholder udbetaling for de månedlige radio-, tv og koncertområder samt for kvartalsvise og halvårlige områder for onlinetjenester og baggrundsmusik.

Bemærk, at de månedlige udbetalinger primært dækker december 2019 og det er altså først fra næste udbetaling i april, at der tages hul på udbetalingen for fremførelser i 2020.

Bemærk ligeledes, at der på onlineområdet for første gang udbetales for VOD-tjenesten C More, samt at andre onlinetjenester er blevet rykket frem til denne udbetaling.

Du kan finde de konkrete udbetalingsområder i vores udbetalingskalender

Koncerter

På Koncertområdet samles der primært op på fremførelser fra 2019, hvilket inkluderer årlig udbetaling for koncerter med DR’s ensembler samt Landsdelsorkestrene. Der er dog et mindre antal koncerter afholdt i 2020, som har været mulige få færdigbehandlet og som bliver udbetalt nu.  

Koda udbetaler for koncerter, hvor rapporteringen er færdigbehandlet, og hvor vi har modtaget alle nødvendige oplysninger samt betaling fra koncertarrangøren. Det kan dermed godt ske, at en koncertrapportering er korrekt udfyldt og indsendt rettidigt til Koda, men at fx manglende indberetninger fra koncertarrangøren om billetindtægt medfører, at koncerten alligevel først bliver udbetalt på et senere tidspunkt.

Baggrundsmusik

Der er udbetaling for flere af Kodas baggrundsområder for tredje kvartal 2019. Herudover er der udbetaling for første halvår 2019 for Øvrig Detail samt årlig udbetaling for Diskoteker og Klubber. 

TV og radio 

Udbetalingen indeholder månedlig udbetaling for december 2019 på store dele af Kodas TV- og radioområder. Herudover er der udbetaling for andet halvår 2019 på Grønlandsk Radio (KNR) samt udbetaling for hele 2019 på TV-kanalen VH1.

Indenfor Kommercielle Radioer udbetaler Koda først for den landsdækkende DAB-kanal MTV Radio, hvor der er udbetaling for november og december 2019. Fremover vil kanalen blive udbetalt månedligt sammen med de øvrige kommercielle radioer.

Streaming- og downloadtjenester

For de mange onlinetjenester er der kvartalsudbetaling for musikstreaming- og downloadtjenester som Spotify og Yousee musik. Herudover er der kvartalsvis udbetaling for VOD-tjenesterne Netflix og TV 2 Play. Udbetalingen på TV 2 Play dækker både tredje og fjerde kvartal.

Der er årlig udbetaling for filmleje i 2019 via VOD-tjenesten Blockbuster, som tidligere er blevet udbetalt i september, men som er blevet klar allerede nu. Det samme gælder Radio Play, hvor der ligeledes er udbetaling for fremførelser i 2019. Disse tjenester fremover blive udbetalt kvartalsvist.

Koda udbetaler for første gang for VOD tjenesten C-More. Udbetalingen dækker perioderne 2017, 2018 og 2019 samt en opsamling på fremførelser tilbage fra 2016 og tidligere. Det vil på Mit Koda fremgå som 2016.

Udland 

Udbetalingen på Udland består primært af beløb modtaget fra Kodas søsterselskaber i Frankrig, USA, Japan og Sverige, og dækker fremførelser på diverse områder. Det kan dog nævnes, at størstedelen af udbetalingen fra det svenske selskab STIM, i denne måned dækker afspilninger af Koda-medlemmers musik på streamingtjenester som fx Spotify.