Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Juni 2020

Kodas juniudbetaling faldt d. 18. juni og inkluderer betaling for musikbruget på en lang række radio- og TV kanaler i marts måned og dele af april. Du kan finde de aktuelle udbetalingsområder i vores udbetalingskalender

Bemærk, at denne udbetaling indeholder slutudbetaling for 2019 på TV og Radio samt udbetaling for musik i reklamer på en række TV-kanaler i 2019. Der er også årlig udbetalinger for subventionerede koncerter, Viaplay og lokalradio.

Læs mere om de enkelte områder nedenfor.

Koncerter og baggrundsmusik

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). Ved denne udbetaling gælder det færdigbehandlede koncerter afholdt frem til nedlukningen 11. marts 2020. Slutudbetaling for koncerter udbetales til august.

Herudover er der årlig udbetaling for subventionerede koncerter afholdt i 2019. Læs mere om subventionerede koncerter

På baggrundsområdet er der udbetaling for en række baggrundspuljer med rapportering for fjerde kvartal 2019. Mere specifikt drejer det sig om puljerne Musik i Fitnesscentre, Tøjbutikker, Supermarkeder og Café/Restaurant/Bar. Herudover er der udbetaling for puljen Øvrig Detail for andet halvår 2019.

TV og radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte TV- og radiokanaler for fremførelser i marts og dele af april 2020. Herudover er der kvartalsudbetaling for første kvartal 2020 på TV3, årlige udbetalinger for hele 2019 på Grønlandsk og Færøsk TV (KNR /Kringvarp Føroya) samt lokalradioer.

Slutudbetaling 2019 – allerede i juni

Der er nu slutudbetaling for 2019 på størstedelen af de månedligt udbetalte TV- og radioområder. Slutudbetalingen er rykket frem i forhold tidligere, hvor den typisk lå september eller december. Dette er en positiv konsekvens af Kodas overgang til hurtigere udbetalinger i 2019, som generelt betyder at årets primære udbetalinger afsluttes tidligere og slutopgørelsen per område kan derfor beregnes på et tidligere tidspunkt. Læs mere om slutudbetaling i boksen til højre.

Streaming og download

Der er udbetaling for musiktjenester, der streames og downloades. På nuværende tidspunkt er tjenester som Spotify, YouSee og Nuuday ikke er med i vores månedlige udbetalinger, men udbetales kvartalsvist. Se tjenester og perioder i udbetalingskalenderen

På VOD-området er der kvartalsvis udbetaling for Netflix samt årlig udbetaling for 2019 på Viaplay. Der udbetales separat for henholdsvis Viaplays abonnementstjeneste (Viaplay abonnement) og deres filmudlejningsportal (Viaplay Filmleje).

Yderligere er der udbetaling for DR Ond Demand for 2019.

Udbetaling for musik i reklamer

Der er nu udbetaling for reklamemusik på en række TV-kanaler, som uplinkes fra England og som derfor forvaltes af det engelske selskab PRS. Idet kanalerne viser reklameblokke målrettet det danske marked, har Koda indgået en aftale med PRS om, at Koda står for behandling og udbetaling af reklamerne.

Det drejer sig om visninger i 2019 på følgende TV-kanaler:

  • MTV
  • TV3 +
  • TV3 PULS
  • National Geografic Channel
  • TNT Reklamer
  • Cartoon Network
  • Boomerang
  • Eurosport1
  • Paramount

Det er ikke alle reklamer på kanalerne, som Koda har musikoplysninger til, og der kan således forekomme mangler i forhold til den fulde sendeflade. Vi opfordrer derfor reklamekomponister til at indsende supplerende musikinformationer (med tilhørende medieplan eller clock kode), som kan bruges til at styrke reklamegrundlaget på disse kanaler. 

Udland

På udlandsområdet udbetaler Koda løbende de beløb, som modtages fra søsterselskaber for brug af Koda-medlemmers musik i udlandet. Udbetalingerne sker i forhold til de enkelte selskabers udbetalingsfrekvens og -hastighed på deres forskellige områder.

Koda har forud for denne udbetaling modtaget en kvartalsafregning fra det Japanske selskab JASRAC, og denne udbetaling inkluderer dermed udbetaling for brug af Koda-medlemmers værker i Japan. 

NCB

I juni udbetales der for fysiske udgivelser og synkronisering fra NCB. Der er desuden en udbetaling fra YouTube USA. Du kan læse mere i NCB's nyhedsbrev her

 

Slutudbetaling - hvad er det?

De månedlige udbetalinger udbetales løbende med en foreløbig estimeret minutværdi. Når året er omme, og årsregnskabet er godkendt, laves en endelig årsopgørelse, som følger op på eventuelle afvigelser i de estimerede værdier.

Hvis der viser sig at være et tilstrækkeligt beløb tilbage på et område, bliver beløbet udbetalt som et tillæg til de tidligere udbetalinger indenfor det givne fremførelsesår. Slutudbetalingen fordeles forholdsmæssigt til de værker og rettighedshavere fra den første udbetaling og oprindelige udbetalingsgrundlag. 

Baggrundsmusik

Baggrundsmusik er den musik, du fx hører i butikker, restauranter, på cafeer, diskoteker, eller hos frisøren. Vi modtager årligt et tocifret millionbeløb for denne mekaniske musikbrug.