Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

December 2020

Kodas decemberudbetaling faldt torsdag den 10. december. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender

TV og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder for fremførelser i september og dele af oktober. Ligeledes er er der månedlig udbetaling for musik i reklamer på kanaler som TV3+, Tv3 Puls, National Geografic og Eurosport 1.

Udbetalingen på tvområdet indeholder desuden en slutudbetaling for Discovery-kanalerne (Kanal 4, Kanal 5, 6'eren m.fl.), som dækker perioden 2017-2019. Der kan dog stadig være udsendelser fra 2019, som først vil blive slutudbetalt i starten af næste år.

Radioområdet inkluderer desuden udbetaling for Radio Klassisk for fremførelser i hele 2019.

Online

På onlineområdet er der udbetaling for Netflix - første kvartal 2020 og herudover er der kvartalsvis udbetaling for musikstreamingtjenester som Spotify, Yousee Musik (Nuuday) og YouTube. Se alle de specifikke perioder og tjenester i udbetalingskalenderen. Den kvartalsvise udbetaling for TV2 Play er midlertidigt udskudt på grund af forsinket rapportering.  

På onlineområdet er der desuden udbetaling for Online Baggrund 2019. Det er en udbetaling af indtægter fra mindre digitale tjenester (fx hjemmesider og web-tv), som er praktisk vanskelige at håndtere og hvor Koda af ressourcemæssige hensyn ikke indhenter og behandler rapportering. Udbetalingen sker på grundlag af rapportering fra andre repræsentative onlineområder. 

Restbeløb fra streaming og downloadtjenester

Udbetalingen indeholder en udbetaling af restbeløb fra streaming og downloadtjenester, som ikke har kunnet matches til værker i Kodas værksdatabase. Det drejer sig om uafregnede beløb primært fra 2017, men også en mindre del fra 2016. Udbetalingen sker på grundlag af streaming- og downloadrapportering fra de specifikke fremførelsesperioder, hvor beløbene er genereret.

Koncerter

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). Som tidligere nævnt er 2020 udbetalingsværdierne på koncertområdet blevet nedjusteret i forhold til 2019, da Coronakrisen naturligvis har medført en markant reduceret koncertaktivitet.

Udland

På udlandsområdet har Koda forud for denne udbetaling modtaget nye kvartalsafregninger fra søsterselskaber i henholdsvis Tyskland (GEMA), Storbritannien (PRS) og Sverige (STIM), og der er dermed udbetaling for brug af Koda-medlemmers musik i disse lande. Udbetalingerne dækker primært fremførelser fra første halvår af 2020, men indeholder også beløb fra tidligere perioder.

Herudover har Koda modtaget en årlig afregning fra Litauen (LATGA), som også er med i denne udbetaling.

Bonus 2020 - ekstraordinær udbetaling fra Koda Dramatik

På vegne af Koda Dramatik udbetaler Koda hvert år et beløb for brug af musik i dramatiske forestillinger retransmitteret i tv eller radio. I denne udbetaling indgår den planlagte årlige udbetaling af fremførelser i 2019, men herudover er der en ekstraordinær udbetaling af restbeløb uden rapporteringsgrundlag fra tidligere år. Restbeløbet fordeles på et grundlag bestående af samtlige værker, der tidligere har fået udbetaling fra Koda Dramatik for fremførelser indenfor perioden og vil på  afregningsbilag fremgå som ’Bonus 2020’.

Eventuelle spørgsmål til denne udbetaling kan stilles til dramatik@koda.dk

Udbetaling fra NCB

Decemberudbetalingen inkluderer også udbetaling fra NCB for fysiske udgivelser og synkronisering. Du kan læse mere i NCB's nyhedsbrev