Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

August 2020

Kodas augustudbetaling 2020 falder d. 20. august. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender

TV og radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte TV- og radiokanaler for fremførelser i april, maj og store dele af juni. Dermed inkluderer udbetaling en ekstra måned end hvad der normalt er tilfældet, hvilket skyldes den manglende udbetaling i juli.

På TV3 har det været muligt at indhente og behandle rapportering hurtigere end tidligere, og der er allerede nu udbetaling for april og maj måned. TV3 er hermed oppe i samme udbetalingshastighed, som de øvrige månedlige udbetalingsområder.

Ikke udbetaling for andet kvartal på Bauer Medias radiokanaler (NOVA, The Voice, Radio 100 m.fl.)

Udbetalingen for Bauer Medias radiokanaler indeholder alene fremførelser til og med marts 2020. Det skyldes usikkerhed vedrørende indtægtsgrundlaget for andet kvartal 2020, hvilket er en konsekvens af situationen med Covid19. Fremførelser fra denne periode vil blive udbetalt, så snart en endelig afklaring er på plads og de nye minutværdier dermed kan beregnes. 

Herudover er der nu udbetaling for såkaldt Kompensation for Lokal Subforlægning i 2019. Læs mere om dette område her 

Koncert

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert).

Herudover er der slutudbetaling for koncerter afholdt i 2019, hvilket er et tillæg til den oprindelige udbetaling for en koncert. Læs evt. om slutudbetaling i boksen til højre.

Udland

Udbetalingen for musik i udlandet er i august er beløbsmæssigt markant og inkluderer flere af de territorier/lande, som Koda typisk modtager størst udbetaling fra.

På nogle områder er der tilmed tale om udbetalinger, som Koda har modtaget så sent som i juni og juli måned og som er blevet behandlet og kan udbetales allerede nu. Med andre ord har disse beløb haft en meget kort liggetid hos Koda – helt ned til kun én måned.

Nedenfor er udbetalingerne listet med angivelse af nogle af de primære områder og perioder, som er inkluderet. Oplysningerne er baseret på den udbetalingsinformation, som de enkelte selskaber sender sammen med deres udbetalingsbeløb og -data.

Sverige: Tv, Radio, Koncerter, Baggrundsmusik – andet halvår 2019, diverse streaming og VOD (fx Spotify, Netflix og Viaplay) – forskellige perioder.

Norge: Tv, Radio – fjerde kvartal 2019, Slutudbetalinger på TV og Radio – 2019, streaming- og VOD tjenester (Spotify, Apple Music, Netflix, Viaplay m.fl.) – forskellige perioder.

Tyskland: Primært Koncerter, Diskoteker – forskellige perioder

Finland:  Tv, Radio, Baggrundsmusik og Online –  fjerde kvartal 2019

USA: Tv og radio, Kabel Tv og Online– tredje kvartal 2019

 

Slutudbetaling - hvad er det?

De månedlige udbetalinger udbetales løbende med en foreløbig estimeret udbetalingsværdi. Når året er omme, og årsregnskabet er godkendt, laves en endelig årsopgørelse, som følger op på eventuelle afvigelser i de estimerede værdier.

Hvis der viser sig at være et tilstrækkeligt beløb tilbage på et område, bliver beløbet udbetalt som et tillæg til de tidligere udbetalinger indenfor det givne fremførelsesår. Slutudbetalingen fordeles forholdsmæssigt til de værker og rettighedshavere fra den første udbetaling og oprindelige udbetalingsgrundlag.