Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

November 2019

Den 14. november udbetalte Koda for musik brugt i tv og radio i august 2019.

Udbetalingen indeholder beløb fra store dele af radio- og tv-området brugt i august 2019. Du kan finde de konkrete udbetalingsområder i vores udbetalingskalender

Koncerter

Udbetalingen indeholder også månedlig udbetaling på koncertområdet. Der bliver alene udbetalt for koncerter, hvor rapporteringen er færdigbehandlet, og hvor vi har modtaget alle nødvendige oplysninger samt betaling fra koncertarrangøren. Det kan dermed godt ske, at din koncertrapportering er korrekt udfyldt og indsendt rettidigt til Koda, men at koncerten alligevel først bliver udbetalt på et senere tidspunkt.

Afvigelser

Afvigelser fra udbetalingskalenderen eller anden information vedrørende udbetalingen opdateres løbende op til udbetalingen her:

Slutudbetaling - et tillæg til tidligere udbetaling

Novemberudbetalingen indeholder en række slutudbetalinger for fremførelser på TV, radio og koncert i 2018. Det inkluderer de specifikke områder, hvor der efter de månedlige eller kvartalsvise udbetalinger, stadig resterer beløb til fordeling. Det betyder, at du får et tillæg til  tidligere udbetalinger for 2018 på tv, radio og koncert.

På Radio er der slutudbetaling for kanalerne P3, P4, P6 Beat og P7 Mix samt på kommerciel radio. På TV gælder det kanalerne DR3, DRK, DK4 samt TV2’s landsdækkende tv-kanaler. Slutudbetaling for DR1 kommer med i decemberudbetalingen. For koncerter er slutudbetalingen generel for alle koncerter. 

 

 

Slutudbetaling - hvad er det?

De månedlige udbetalinger udbetales løbende med en foreløbig estimeret minutværdi. Når året er omme, og årsregnskabet er godkendt, laves en endelig årsopgørelse, som følger op på eventuelle afvigelser i de estimerede værdier.

Hvis der viser sig at være et tilstrækkeligt beløb tilbage på et område, bliver beløbet udbetalt som et tillæg til de tidligere udbetalinger indenfor det givne fremførelsesår. Slutudbetalingen fordeles forholdsmæssigt til de værker og rettighedshavere fra den første udbetaling og oprindelige udbetalingsgrundlag.