Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Juni 2019

Den 13. juni udbetalte Koda for musik brugt i tv og radio i marts 2019

Udbetalingen indeholder beløb fra store dele af radio- og tv-området for musik brugt i marts 2019. Du kan finde de konkrete udbetalingsområder i Kodas udbetalingskalender

Koncerter

I denne første fase af månedlige udbetalinger bliver der alene udbetalt for koncerter, hvor rapporteringen er færdigbehandlet, og hvor vi har modtaget alle nødvendige oplysninger samt betaling fra koncertarrangøren. Det kan dermed godt ske, at koncertrapporteringen er korrekt udfyldt og indsendt rettidigt til Koda, men at koncerten alligevel først bliver udbetalt på et senere tidspunkt.

Streaming- og downloadtjenester

Der er udbetaling for afspilninger på streaming og downloadtjenester, som på nuværende tidspunkt ikke er med i vores månedlige udbetalinger, men udbetales stadig kvartalsvist. Se tjenester og perioder i udbetalingskalenderen

iTunes Video On Demand

Der er udbetaling for iTunes Video On Demand, hvilket både omfatter leje og download af film via iTunes/Apple. Udbetalingen inkluderer en restbetaling fra tidligere perioder. 

Restbeløb fra streaming og downloadtjenester

Juniudbetalingen indeholder en udbetaling af restbeløb fra streaming og downloadtjenester, som ikke har kunnet matches til værker i Kodas/NCB’s værksdatabase. Det drejer sig om uafregnede beløb fra perioden 2013 til og med 2016. Udbetalingen sker på grundlag af streaming- og downloadrapportering fra de specifikke fremførelsesperioder, hvor beløbene er tjent.

Baggrundsmusik

Der er udbetaling for brug af baggrundsmusik 2018. Baggrundsområdet er opdelt i forskellige puljer, som hver i sær dækker forskellige typer af musikbrug. Du kan læse om de forskellige baggrundspuljer her

Baggrundspuljen ”Radio i dagtiden” er ikke med i udbetalingen, da en delmængde af afregningsgrundlaget ikke er klar. Det drejer sig om den del af puljen, som udbetales på baggrund af Bauer Medias radioer og hvor udbetalingen er sat på hold på grund af forhandlinger om ny aftale.

Reklamer

Der er udbetaling for reklamer på en række tv-kanaler, som uplinkes fra England og som derfor forvaltes af det engelske selskab PRS. Da kanalerne viser reklameblokke målrettet det danske marked, har Koda indgået en aftale med PRS om, at Koda står for behandling og udbetaling af reklamerne.

Det drejer sig om visninger i 2018 på følgende tv kanaler:

  • MTV
  • Tv3 +
  • Tv3 PULS
  • National Geografic Channel
  • National Geografic People
  • TNT Reklamer

Det er ikke alle reklamer på kanalerne, som Koda har musikoplysninger til og udbetalingen er derfor ikke komplet i forhold til den fulde sendeflade. Vi opfordrer derfor reklamekomponister til at indsende supplerende musikinformationer (med tilhørende medieplan eller clock kode), som kan bruges til at styrke reklamegrundlaget på disse kanaler.

Læse mere om udbetaling for reklamer her.

NCB

I juni udbetales der for fysiske udgivelser, synkronisering og ældre online fra NCB. Læs mere om NCB-udbetalingen i NCB’s nyhedsbrev

 

Afvigelser fra udbetalingskalenderen eller anden information vedrørende udbetalingen opdateres på denne side løbende op til udbetalingen