Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

December 2019

Den 12. december udbetalte Koda for musik brugt i tv og radio i september 2019.

Udbetalingen indeholder beløb fra store dele af radio- og tv-området brugt i september 2019. Streaming- og downloadtjenester som Spotify og iTunes er også inkluderet i denne udbetaling. Den halvårlige udbetaling fra NCB er også klar, med udbetaling for udgivelser og salg på cd, dvd og for synkronisering. Læs mere om udbetalingen fra NCB her

Få overblik over hvornår, vi udbetaler for hvad i vores udbetalingskalender

Store dele af musik brugt på DR og TV 2 i oktober udbetales nu

Kodas månedlige udbetalinger for radio og tv-området inkluderer normalt musik brugt i en måned. Men i denne decemberudbetaling er der både udbetaling for september og oktober måned. Derfor skal du være opmærksom, på at din januarudbetaling ikke inkluderer oktober måneds afspilninger på DR og TV 2's kanaler. Det kan betyde, at din udbetaling vil være tilsvarende lavere i januar. Helligdagene omkring jul og nytår har desuden den betydning, at vi ikke kan nå at fremrykke novembers afspilninger, og derfor vil den samlede udbetaling for radio og tv-området være lavere. 

Koncerter

Udbetalingen indeholder også månedlig udbetaling på koncertområdet. Der bliver alene udbetalt for koncerter, hvor rapporteringen er færdigbehandlet, og hvor vi har modtaget alle nødvendige oplysninger samt betaling fra koncertarrangøren. Det kan dermed godt ske, at din koncertrapportering er korrekt udfyldt og indsendt rettidigt til Koda, men at koncerten alligevel først bliver udbetalt på et senere tidspunkt.

Slutudbetaling - et tillæg til tidligere udbetaling

Decemberudbetalingen indeholder slutudbetalinger for fremførelser på DR1. Når der efter de månedlige udbetalinger, stadig resterer beløb til fordeling ved årets udløb, sker der en slutudbetaling. Det betyder, at du får et tillæg til tidligere udbetalinger for 2018.

Baggrundsmusik - første halvår 2019

Der er udbetaling for første halvår 2019 på størstedelen af Koda’s baggrundsområder. Udbetalingen er fremrykket fra at være årlig, til nu at blive udbetalt to gange årligt. (To områder kommer til udbetaling senere, nemlig Øvrig detail og Diskotek/Klub). 

KNR Radio

Udbetalingen for Grønlands Radio KNR er rykket frem, og der bliver i december udbetalt for første halvår 2019. 

Musik på infokanaler

Der er nu udbetaling for musik på infokanaler i perioden 2013-2018. Koda har for nyligt modtaget en samlet efterbetaling for denne periode, hvilket er årsagen til, at det først kommer til udbetaling nu. 

Udland

Udbetalingen på udlandsområdet indeholder en række efterudbetalinger af ældre beløb, som er modtaget fra søsterselskaber i udlandet uden et medfølgende rapporteringsgrundlag.

  • Privatkopiering og YouTube

Koda har modtaget en efterbetaling fra det tyske forvaltningsselskab GEMA for perioden 2011-2016. Betalingen dækker dels kompensation for privatkopiering på det tyske marked samt betaling for YouTube i Tyskland.  Beløbene er modtaget uden tilhørende rapporteringsgrundlag og bliver fordelt på et analogisk grundlag fra data bestående af værker tilhørende Koda medlemmer, som har fået udbetaling for fremførelser i Tyskland indenfor den periode, som beløbene dækker.

Koda har ligeledes modtaget betaling for privat kopiering i Finland for perioden 2016-2018 samt tilsvarende betaling fra Schweiz for 2018. Beløbene udbetales efter samme princip som beskrevet ovenfor.

  • Uafregnede udlandsindtægter                        

Udbetalingen indeholder en ekstraudbetaling af ældre beløb modtaget fra udlandet, som det ikke har været muligt at knytte til specifikke værker og rettighedshavere. Disse penge bliver nu fordelt på værker, som der tidligere er udbetalt for fra de specifikke perioder og territorier.   

Slutudbetaling - hvad er det?

De månedlige udbetalinger udbetales løbende med en foreløbig estimeret minutværdi. Når året er omme, og årsregnskabet er godkendt, laves en endelig årsopgørelse, som følger op på eventuelle afvigelser i de estimerede værdier.

Hvis der viser sig at være et tilstrækkeligt beløb tilbage på et område, bliver beløbet udbetalt som et tillæg til de tidligere udbetalinger indenfor det givne fremførelsesår. Slutudbetalingen fordeles forholdsmæssigt til de værker og rettighedshavere fra den første udbetaling og oprindelige udbetalingsgrundlag.