September 2018

Årets septemberudbetaling bliver overført til Kodas medlemmer den 19. september.

Som medlem af Koda kan du se detaljerne i din udbetaling fra den 18. september kl. 16 på Mit Koda

Musik spillet første kvartal i år

Der er udbetaling for fremførelser i første kvartal 2018 på alle de områder, som Koda udbetaler kvartalsvist. Se hvilke i udbetalingskalenderen 

Ændringer af fordelingsplanen

Der er en række ændringer på radio- og tv-områderne, som gælder fra og med fremførelser i 2018. Det er første gang, at ændringer kan ses i forbindelse en udbetaling. Baggrunden for ændringerne har både været et ønske om at gøre beregningsparametrene tidssvarende og objektivt entydige, men er også en forudsætning for løbende at kunne udbetale dine penge hurtigere. Det er nu opfyldt med de ændringer, som er besluttet af Kodas bestyrelse og har virkning fra denne udbetaling. Ændringerne er nærmere beskrevet i henholdsvis radio- og tv-afsnittet – og har tidligere været omtalt på koda.dk her på tv-området og her på radio-området.

Online: kvartalsvise og årlige områder

Udbetalingen er årets største på onlineområdet og indeholder både kvartalsvise og årligt udbetalte Video-on-demand- og streamingtjenester. Der er også årlig udbetaling for fremførelser i 2017 på de interaktive digitale TV-tjenester Start Forfra og Catch Up.

Uropførelser i 2017

Udbetalingen indeholder den årlige udbetaling for uropførelser og er en udbetaling for fremførelser i hele 2017. Læs mere under øvrige områder

Øvrige områder

September-udbetalingen adskiller sig tillige fra årets øvrige udbetalinger ved at indeholde slutudbetaling for radio-området 2017, kompensation for lokal subforlægning 2017 samt blanke lyd- og billedmedier 2017. Disse kan du læse mere om under Øvrige områder

Du kan læse flere detaljer om alle områderne her:
Tv
Udbetaling for første kvartal 2018

September-udbetalingen indeholder udbetaling for brug af musik i første kvartal 2018 på:

 • Alle DR's tv-kanaler
 • Alle TV2's landsdækkende tv-kanaler

For fremførelser på DR TV og TV2 i 2018 er følgende ændringer trådt i kraft:

 • Der reduceres ikke længere for kendingsmelodier, jingler, og temaunderlægning til konkurrencer. Disse afregnes med samme værdi som andre mekaniske fremførelser.
 • Der skelnes ikke mellem om fremførelserne er live eller mekaniske. Der er frem over den samme minutværdi pr. kanal uafhængigt af om musikken er fremført live eller ikke.
 • Før gav en fremførelse i tidsrummet 18.00 – 23.59 det dobbelte af en fremførelse udenfor dette tidsrum. Med de nye ændringer er der følgende forhold mellem afregningsværdi, og det tidsrum musikken er spillet i
Tidsrum Værdi
00.00 - 14.59 1
15.00 - 19.29 2
19.30-22.29 6
22.30-23.59 2

 

 • Der anvendes fortsat og uændret en reduktion for stations-id, stations-lyd-design, trailer og lignende. Det vil sige for fremførelser, som ikke er skabt eksklusivt til ét bestemt program og som primært ligger uden for de egentlige udsendelser. Afregningsværdien er uændret 10% af den enkelte tv-kanals normale minutværdi.
 • Der anvendes fortsat en reduktion for musik i reklamer. Værdien er uændret = 50% af den enkelte tv-kanals normale minutværdi.

Læs generelt om udbetaling for musik i tv

Radio
Udbetaling for første kvartal 2018

For fremførelser i DR radio i 2018 er følgende ændringer trådt i kraft: 

 • Der reduceres ikke længere for kendingsmelodier, jingler, og temaunderlægning til konkurrencer. Disse afregnes med samme værdi som andre mekaniske fremførelser.
 • Der skelnes fortsat mellem om fremførelserne er live eller mekaniske, men fremførelsen bliver kun udbetalt som en livefremførelse, hvis den er forekommet i DR’s egenproducerede og koncerttransmitterede udsendelser. Denne live-definition gælder fremover for alle DR radio-kanaler.
 • Forholdet mellem minutværdien på ’dag’ og ’nat’ er uændret og stadigvæk 2:1, men dette forhold gælder nu også DR’s DAB kanaler.
 • Der anvendes fortsat og uændret en reduktion for stations-id, stations-lyd-design, trailer og lignende. Det vil sige for fremførelser, som ikke er skabt eksklusivt til ét bestemt program og som primært ligger uden for de egentlige udsendelser. Afregningsværdien er uændret 10% af den enkelte radiokanals normale minutværdi.
DR radio, kommercielle radiostationer og færøsk radio

Der er udbetaling for musik spillet i første kvartal 2018 på:

DR's radiokanaler
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
 • DAB-kanalerne
Alle kommercielle radiostationer
 • The Voice
 • Radio 100
 • My Rock
 • Nova
 • En række øvrige kommercielle radiostationer
Øvrige radio
 • Radio 24syv
 • Kringvarp (Færøsk radiokanal) – udbetalingen for Kringvarp indeholder både første kvartal 2018 samt fjerde kvartal 2017 (som af tekniske årsager blev udskudt ved juniudbetalingen).

September-udbetaling indeholder tillige en afsluttende udbetaling for radioområdet i 2017.

 

Læs generelt om udbetaling for musik i radio

Online: Video-on-demand (VOD)
Kvartalsvist udbetalte VOD-tjenester

Der udbetales nu for brug af musik i film og serier på Netflix i fjerde kvartal 2017. Herudover er der kvartalsvis udbetaling for TV2 Play for første kvartal 2018.  

Viaplay 2017

September-udbetalingen indeholder udbetaling for musik på VOD-tjenesten Viaplay for hele 2017. Dette gælder både for abonnementstjenesten, som udgør størstedelen af forbruget, men også for filmleje via Viaplays filmudlejningsportal. De to typer forbrug licenseres og udbetales særskilt.

YouSee VOD 2017

Der udbetales for YouSee VOD 2017. Størstedelen af udbetalingsbeløbet kommer fra filmleje via Yousee’s platform Blockbuster og en mindre del kommer fra abonnementstjenesten Youbio, hvor man mod en månedlig betaling får ubegrænset adgang til et udvalg af film og serier. De to typer forbrug licenseres og udbetales særskilt. 

Filmstriben og Filmcentralen 2017

September-udbetalingen indeholder udbetaling for musik i film og serier streamet på Filmstriben i 2017. Filmstriben er en VOD-tjeneste, hvor man som bruger med en pinkode til biblioteket får adgang til et stort udvalg af kort-, dokumentar- og spillefilm.

Derudover er der udbetaling for 2017-fremførelser på Filmcentralen, som er Det Danske Filminstituts VOD-tjeneste for kort- og dokumentarfilm. 

Øvrige VOD tjenester 2017

Der er udbetaling for ’Øvrige VOD’, som består af indtægter fra en række VOD-tjenester herunder Stofa, Aller Media, Waoo og Telia VOD med flere. Tjenesterne har alle det tilfælles, at de er digitale filmudlejningsportaler, hvorfra man kan leje film og serier. Grundlaget for udbetalingen er af omkostningshensyn baseret på data fra Yousee Filmleje (Blockbuster), som er vurderet statistisk repræsentativ i forhold til filmindhold og -forbrug.

Online: Streaming- og downloadtjenester

September-udbetalingen indeholder følgende streaming- og downloadtjenester og perioder:

 • Spotify: marts-maj 2018
 • Yousee Musik: marts-juni 2018
 • Tidal: oktober 2017-januar 2018
 • iTunes Download: oktober-december 2017
 • Beat (musikløsning til erhvervsbrug): januar-marts 2018
 • Youtube: januar-marts 2018
Apple Music og Spotify

Koda vil i en kommende udbetaling for første gang udbetale for streamingtjenesten Apple Music. Udbetalingen for Apple Music har været udskudt på grund af uafklarede forhold vedrørende rapporteringsformatet. Udbetalingen vil dække fremførelse i perioden 2015-2017.

Spotify januar-februar 2018 følger på et senere tidspunkt grundet faktureringstekniske vanskeligheder. 

Online: Øvrige områder
Digitale tv-tjenester - Start Forfra og Catch Up 2017

Der er udbetaling for digitale tv-tjenester udbudt af tv-distributører (fx Yousee og Stofa), som giver forbrugeren mulighed for enten at starte en udsendelse forfra (Start Forfra) eller at se den on demand på et senere tidspunkt (Catch Up.) Catch Up dækker både Sidste Døgn, som giver adgang til udsendelser i op til 24 timer efter, de er vist på flow-tv og DR Arkiv, som giver mulighed for at gense DR-udsendelser i op til 30 dage efter, at udsendelsen er blevet vist på tv.

Selve udbetalingen for de digitale tv-tjenester sker i forhold til antal visninger af en udsendelse og afspejler dermed det reelle forbrug.

Webradio 2017

Septemberudbetalingen indeholder udbetaling for afspilninger på Radio Play i 2017. Radio Play er Bauer Medias webradio, hvor man kan streame mange forskellige specialdesignede webradiokanaler. På Radio Play bliver Bauer Medias fm-udsendelser sendt samtidigt på webradioen. Disse afspilninger er inkluderet i de primære udbetalinger for fm-kanalerne. Det er således kun de web-unikke kanaler, der er inkluderet i udbetalingen for Radio Play. 

Rapportering fra Radio Play ligger desuden til grund for en udbetaling af indtægter fra mindre webradioer, som Koda ikke behandler rapportering for.

Instore radio 2017

Der er udbetaling for musik brugt i instore-radioer i 2017. Dette inkluder forbrug på tjenesterne Mood Media, My Instore Radio og Auditive Network, som leverer musikløsninger til typer erhverv. Udbetalingen sker i forhold til forbrug, det vil sige antal afspilninger pr. track.

Hjemmesider 2017

Der er nu udbetaling for musik brugt på hjemmesider (inklusiv apps, podcasts m.m.) i 2017. Afregningen er baseret på den rapportering, Koda modtager fra en række hjemmesidekunder samt fra medlemmer, som gør opmærksom på at de har leveret musik til en hjemmeside.

Koda indhenter og behandler ikke rapportering for alle hjemmesideaftaler. Læs mere om, hvad det kræver for at få udbetaling på området her

Koncert
Udbetaling for koncerter fra første kvartal 2018

Koncertområdet indeholder udbetaling for alle de kvartalsudbetalte koncertområder for første kvartal 2018. Se hvilke områder det inkluderer her

Major Live koncerter fra andet kvartal 2018

Major-live koncerter er koncerter med en billetindtægt på over en million kroner. Disse koncerter udbetales et kvartal tidligere end de øvrige koncertområder og dermed indeholder denne udbetaling Major Live koncerter afholdt i andet kvartal 2018.

Øvrige koncerter - Fordelingsplan

Med udbetalingen af de første koncerter i 2018 afsluttes en femårig overgangsordning, hvor minimums-udbetalingen for koncerter fra 2014 og frem gradvist er tilpasset den faktiske indbetaling fra koncertarrangøren.

Tilsvarende og via overgangsordningenen har fordelingen af Kodas indtægter fra koncerter uden rapportering gennemgået en harmonisering, så alle rapporterede koncerter, lineært og forholdsmæssigt, modtager de opkrævede beløb uden programrapportering.

Dermed er Kodas bestyrelses beslutning om en markant forenkling af koncertområdet fuldt implementeret.

Udland

September-udbetalingen omfatter knap 27 millioner kroner modtaget fra søsterselskaber i udlandet. Cirka 11.500 medlemmer modtager beløb fordelt på knap 100.000 musikværker - fra godt 60 forskellige lande, primært Finland (25 %), Tyskland (18 %) og Sverige (15 %). Langt størstedelen dækker fremførelser på TV (54 %), efterfulgt af Radio (13 %) og Koncert (11 %).

Nedenfor ses de fem lande, Koda udbetaler de største beløb fra. I parenteserne er angivet de største områder. 

 1. Finland (TV, electric/Mechanical, koncert)
 2. Tyskland (TV, koncert, radio)
 3. Sverige (TV, streaming on-demand, radio)
 4. Storbritanien (TV, on-demand, radio)
 5. Norge (TV, radio, streaming on-demand) 

Koda fratrækker ikke fradrag for administration af udlandsindtægten. Det fulde beløb fra udlandet bliver udbetalt til medlemmerne.

 

Læs generelt om udbetaling fra udland

Øvrige områder
Uropførelsestillæg 2017

I september udbetales der for uropførelser i 2017. Uropførelsestillægget honorerer førstefremførelser af værker i Danmark, Grønland eller på Færøerne. Man kan kun få uropførelsestillæg for musik på landsdækkende tv, i radio og til koncerter. 

Læs mere om Uropførelsestillæg her

Kompensation for lokal subforlægning 2017

Der er denne gang udbetaling til Kodas forlagsmedlemmer for såkaldt ’Kompensation for lokal subforlægning’.

For en lang række udenlandske tv- og radiokanaler, sender Koda indtægterne fra kabel-tv videre til udbetaling hos de udenlandske Koda-lignende selskaber, som i forvejen allerede udbetaler for brug af musik på kanalerne. Når de udenlandske selskaber udbetaler, bliver der dog ikke afregnet til de lokale subforlag, som har andele af rettighederne til musikken på dansk territorium. For at kompensere for dette reserverer Koda en mindre del af kabelindtægterne, som bliver fordelt blandt subforlæggerne i forhold til deres indtjening på subforlagte andele på radio og TV i Danmark i det seneste kalenderår. 

Bemærk, at udbetalingen alene er en kompensation specifikt til subforlaget og vedrører dermed hverken autorer eller originalforlag. 

Hvis du har spørgsmål til dette særlige område er du velkommen til at kontakte Andreas Nielsen på arn@koda.dk

Blanke lyd- og billedmedier 2017

Der udbetales for blanke lyd- og billedmedier 2017. Koda modtager betaling for salget af uindspillede lyd- og billedbånd, som er en godtgørelse for den kopiering, rettighedshavernes musikværker udsættes for. Betalingen modtages via Copydan, som står for opkrævningen.

Læs mere om fordelingen af Blanke lyd og billedmedier her

Udbetaling af returnerede andele fra selskaber i udlandet

Septemberudbetalingen indeholder udbetaling af returnerede andele fra kollektive forvaltningsselskaber i udlandet. Dette er beløb, som på grund af fejl i rettighedshaver-dokumentationen er blevet udbetalt til de forkerte udenlandske selskaber og som herefter returneret til Koda efter fast praksis.

De returnererede andele er blevet gennemgået og korrigeret af Koda, og udbetales nu i henhold den korrekte rettighedshaverdokumentation. 

Læs generelt om udbetaling fra Kodas øvrige områder