Juni 2018

Årets juniudbetaling er overført til Kodas medlemmer den 6. juni.


Som medlem af Koda kan du se detaljerne i din udbetaling på 
Mit Koda

Musik spillet fjerde kvartal 2017

Der er udbetaling for fremførelser i fjerde kvartal 2017 på alle de områder, som Koda udbetaler kvartalsvist. Se hvilke i udbetalingskalenderen 

Halvårlige og årlige udbetalinger 2017

Udover de kvartalsvise tv-områder, er der udbetaling for andet halvår af 2017 på en række tv-kanaler, herunder Discovery Network Denmarks forskellige kanaler samt TV3.

På koncertområdet er der udbetaling for Subventionerede koncerter afholdt i 2017 samt for koncerter med DR’s ensembler og landsdelsorkestrene afholdt i andet halvår af 2017.

Juni-udbetalingen dækker også Baggrundsmusik-området og DR On Demand, som begge udbetales for hele 2017.

 

Du kan læse flere detaljer om alle områderne her:

Tv
Udbetaling for fjerde kvartal 2017

Juniudbetalingen indeholder udbetaling for brug af musik i fjerde kvartal 2017 på:

 • Alle DR's tv-kanaler
 • TV2's landsdækkende tv-kanaler. 

Se hvilke specifikke kanaler det inkluderer i Kodas udbetalingskalender

Læs generelt om udbetaling for musik i tv

Udbetaling for 2. halvår 2017

Der er udbetaling for fremførelser i andet halvår 2017 på følgende tv-kanaler:

 • TV2 Regioner
 • DK 4
 • Discovery Danmark
 • Animal Planet
 • TLC
 • ID
 • Kanal 4
 • Kanal 5
 • 6eren
 • TV3
Årlig udbetaling for Grønlandsk TV og Færøsk TV

Yderligere er der udbetaling for hele 2017 for musik i Grønlandsk og Færøsk TV.

 • Grønlandsk TV (KNR) - 2017
 • Færøsk TV (Kringvarp) – 2017

 

Radio
Kvartalsudbetaling for fjerde kvartal 2017

Der er udbetaling for musik spillet i fjerde kvartal 2017 på DR radio, kommercielle radiostationer og færøsk radio. Se hvilke specifikke radiokanaler det inkluderer her

DR's radiokanaler
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
 • DAB-kanalerne
Kommercielle radioer
 • The Voice
 • Radio 100
 • My Rock
 • Nova
 • Flere mindre stationer
Øvrige radioer
 • Radio 24Syv
 • Udbetalingen for Kringvarp (Færøsk radiokanal) fjerde kvartal 2016 er af tekniske årsager udsat. Kvartalet vil i stedet blive udbetalt sammen med første kvartal 2018 til september.
Årligt udbetalte radio

Der er udbetaling for hele 2017 på lokalradio-området samt på Grønlandsk radio.

 • Grønlandsk radio
 • Lokal Radio

 

Læs mere om udbetaling for musik i radio 

Online
Video on demand og DR On Demand

På VOD-området er der kvartalsvis udbetaling for Netflix tredje kvartal 2017 samt for Tv2 Play fjerde kvartal 2017.

Yderligere er der årlig udbetaling for musik brugt på DR’s digitale platforme i 2017. Dette inkluderer musik brugt i tv, radio, podcasts med mere, som er eller har været tilgængelige på DR’s hjemmeside eller i DR’s apps. Fordelingen sker ud fra antal streams samt musikværkernes spilletid.

Streaming- og downloadtjenester

Juniudbetalingen indeholder følgende streaming- og downloadtjenester og perioder:

 • Spotify: oktober-december 2017
 • Yousee Musik: januar-februar 2018
 • YouTube: fjerde kvartal 2017
 • Tidal: maj-september 2017
 • iTunes Download: september 2017
Apple Music

Udbetalingen for Apple Music har indtil nu været udskudt på grund af uafklarede forhold vedrørende rapporteringsformatet. Dette er nu faldet på plads, og NMP har modtaget betaling fra tjenesten for perioden 2015-2017, som vil komme til udbetaling til september.

NMP er en ekstern leverandør, som processerer streaming og downloadtjenesterne på vegne af Koda.

Læs mere om udbetaling for Online 

Baggrundsmusik

Juniudbetalingen indeholder udbetaling på baggrundsområdet for 2017. Dette er udbetaling af indtægter fra diskoteker & klubber, cafeer, butikker, fitnesscentre m.m., som bruger musik som del af deres forretning og som dermed har en aftale med Koda.

Baggrundsområdet er opdelt i forskellige puljer, som hver i sær dækker forskellige typer af musikbrug. For største delen af puljerne indhenter Koda rapportering fra udbydere af  in-store musikløsninger, som direkte afspejler det reelle musikbrug hos de forskellige typer af erhverv. Herudover er der enkelte puljer, som udbetales ved genbrug af rapportering fra andre områder.

Optimering af datagrundlag for musik i fitnesscentre

Koda har udbygget datagrundlaget til udbetaling af musik brugt i fitnesscentre. Således modtager Koda nu både data  fra musik-tv brugt i fitnesscentre samt fra en in-store musikløsning målrettet fitness.

Der er stadig en del af indtægterne fra fitness-området, som udbetales ved at genbruge rapportering fra radioområdet, men det er nu størstedelen af indtægterne, som udbetales på baggrund rapportering af det reelle forbrug i fitnesscentrene. 

Sidste udbetaling af Baresso-baggrundspulje

Juniudbetalingen er sidste udbetaling for baggrundspuljen bestående af indtægter fra Baresso kaffebarer i 2017.

Koda har indtil nu modtaget specifik rapportering fra Baresso og indtægterne er derfor blevet udbetalti en særskilt baggrundspulje. I forbindelse med, at Baresso er blevet til Espresso House er musikbruget ændret og Koda modtager ikke længere rapportering af det specifikke brug.

Indtægterne fra Espresso House vil fremover blive udbetalt i baggrundspuljen for Caféer og Restauranter.

 

Læs mere om udbetaling for Baggrundsmusik

Koncert
Udbetaling for koncerter fra fjerde kvartal 2017

Der er udbetaling på alle de kvartalsudbetalte koncertområder for fjerde kvartal 2017. Se hvilke områder, det inkluderer her 

Ny effektiviseret procedure for behandling af major-live koncerter

Major-live koncerter er koncerter med en billetindtægt på over en million kroner. 

Koda har indført en ny effektiviseret praksis for håndtering af major-live koncerter, som strømliner rapporteringsbehandlingen og gør det muligt at udbetale allerede i kvartalet efter koncerten er afholdt. Fradraget til administration er samtidig reduceret fra 8% i 2017 (jf. Kodas gennemsigtighedsrapport 2017) til 5,5%.i 2018.

Juniudbetalingen indeholder dermed udbetaling for major-live koncerter afholdt i første kvartal 2018, som således udbetales et kvartal tidligere end de øvrige kvartalsudbetalte koncerter. 

Halvårlig udbetaling for DR ensembler og landsdelsorkestre

Ud over de kvartalsudbetalte områder, er der udbetaling for andet halvår af 2017 for DR’s ensembler samt landsdelsorkestrene.

Subventioneret koncert

Der er nu udbetaling for subventionerede koncerter afholdt i 2017.

Subventionerede koncerter er koncerter, der får tilført beløb fra andre indtægtsområder med det formål at tilgodese værker og koncerter, der - uanset genre - på afgørende måde er med til at styrke diversitet og udvikling i musiklivet og som umiddelbart ikke har noget større indtjeningspotentiale i sig selv.

Subventionering kan søges af alle og alle ansøgninger bliver behandlet i Kodas musikfaglige referenceudvalg. Herudover er der en række ensembler og koncertarrangører, som fast subventioneres.

Læs mere om den subventionerede koncerter her

Udland

Der er udbetaling for fremførelser af Koda-medlemmers repertoire i 58 forskellige lande. Der er størst udbetaling fra landende Frankrig, Norge, USA, Storbritannien og Finland, som tilsammen står for over halvdelen af det samlede udlandsbeløb.

Koda-medlemmers repertoire er primært blevet spillet på tv  TV (38 %), efterfulgt af radio (22 %) og koncerter (11 %).

Nedenfor ses de fem lande, hvor Koda udbetaler de største beløb fra.

I parenteserne kan du se de tre områder Koda har modtaget de største beløb fra i det enkelte land.

 1. Frankrig (TV, Øvrige, Koncert)
 2. Norge (TV, Radio, Streaming)
 3. USA (TV, Øvrige, Radio)
 4. Storbritannien (On-demand, TV, Radio)
 5. Finland (Radio, Electric/Mechanical, Streaming)

Koda fratrækker ikke administrationsgebyr fra udlandsindtægten. Det fulde beløb, vi modtager fra udlandet, bliver udbetalt til medlemmerne.

Tyskland

Som det også tidligere har fremgået af udbetalingsinformationen har det tyske Koda-lignende selskab GEMA tilbageholdt 16 procent af deres samlede betaling på grund af en skattesag med de tyske skattemyndigheder. 

Da sagen ikke er afsluttet, er der ikke ændringer i dette forhold og Koda udbetaler også ved denne udbetaling de 84 procent af det totale beløb, som er modtaget fra GEMA. De resterende 16 procent udbetales, når skattesagen er afsluttet og såfremt den falder ud til Koda-medlemmernes fordel.
 

Læs generelt om udbetaling fra udland. Har du spørgsmål så kontakt medlem@koda.dk

Øvrige områder
Udbetaling af returnerede andele fra Koda-lignende selskaber i udlandet

Juniudbetalingen indeholder udbetaling af returnerede andele fra Koda-lignende selskaber i udlandet. Dette er beløb, som på grund af fejl i rettighedshaver-dokumentationen er blevet udbetalt til de forkerte udenlandske selskaber og som herefter returneret til Koda efter fast praksis.

De returnererede andele er blevet gennemgået og korrigeret af Koda, og udbetales nu i henhold den korrekte rettighedshaverdokumentation. 

Biografer og Planetariet

Der er udbetaling for musik brugt i danske Biografer i 2017. Koda udbetaler på baggrund af data fra Danmarks Statistik over de viste film samt det samlede billetsalg pr film.

Der er også udbetaling for film vist i Planetariet i 2017. 

Udbetaling fra NCB

Juni-udbetalingen indeholder også udbetaling for offline samt ældre online-beløb via NCB. Læs mere om NCB-udbetalingen i NCB's nyhedsbrev