December 2018

Årets decemberudbetaling bliver overført til Kodas medlemmer den 5. december


Som medlem af Koda kan du se detaljerne i din udbetaling fra den 4. december kl. 16 på:

Musik spillet andet kvartal 2018

Der er udbetaling for fremførelser i andet kvartal 2018 på alle de områder, som Koda udbetaler kvartalsvist. Se hvilke i:

Halvårlige udbetalinger, nye reklamer og slutudbetalinger på tv

Udover de kvartalsudbetalte tv-områder er der udbetaling for første halvår af 2018 på en række tv-kanaler, herunder Discovery Network Denmarks kanaler, TV2 Regioner og DK4.

Udbetaling for første halvår 2018 på TV3 er desværre udsat på grund af mangler i rapporteringen.

Yderligere indeholder decemberudbetalingen en ny reklameudbetaling på en række tv-kanaler med uplink fra England samt slutudbetalinger på flere kvartalsudbetalte tv-områder.

Udbetaling for Bauer Medias radioer sat på midlertidigt hold

Kodas aftale med Bauer Media, der ejer de største kommercielle radiokanaler i Danmark, er udløbet og forhandlingerne om en fornyet aftale kører på højtryk.

Bauer Media har ønsket et prisniveau, der ligger langt under det nuværende, og det har Koda afslået. Det betyder desværre også, at Koda er nødt til at stoppe udbetalingen for musik på Bauer Medias radiokanaler, indtil man er nået til enighed om, hvad Bauer Media skal betale for musikken.

Du kan læse flere detaljer om alle områderne her:
Tv
Udbetaling for andet kvartal 2018

Decemberudbetalingen indeholder udbetaling for brug af musik i andet kvartal 2018 på:

 • Alle DR's tv-kanaler
 • TV2's landsdækkende tv-kanaler. 

Se hvilke specifikke kanaler det inkluderer i Kodas udbetalingskalender

Udbetaling for 1. halvår 2018

Der er udbetaling for fremførelser i første halvår 2018 på følgende tv-kanaler:

 • TV2 Regioner
 • Discovery Danmark
 • Animal Planet
 • TLC
 • ID
 • Kanal 4
 • Kanal 5
 • 6eren
 • DK 4
Udbetaling for TV3 1. halvår 2018 er udsat

Udbetaling for musik på TV3 er desværre udsat på grund af væsentlige mangler i den rapportering, som Koda modtager fra TV3. Der er arbejdes på at anskaffe et nyt komplet datasæt, så kanalen forhåbentligt kan komme med i næste udbetaling i marts.

Ny udbetaling for reklamer på en række tv-kanaler

Decemberudbetalingen indeholder udbetaling for reklamer på en række tv-kanaler, som uplinkes fra England og som derfor forvaltes af det engelske selskab PRS. Da kanalerne viser reklameblokke målrettet det danske marked, har Koda indgået en aftale med PRS om, at Koda står for behandling og udbetaling af reklamerne.

Dette har stor værdi for de benyttede reklamekomponister, da Koda udbetaler på et meget mere præcist grundlag end tidligere. Koda udbetaler på baggrund af samtlige reklamevisninger pr. kanal og har via rapportering fra andre danske tv-kanaler bred dækning for musikindholdet. Koda kan dermed sikre at indtægterne på området, udbetales til dem, der rent faktisk har skrevet musikken.

Der udbetales for perioden 2016-2017 og nedenfor, kan du se de inkluderede kanaler pr år.

2016:

 • MTV
 • Tv3 +
 • Tv3 PULS

2017:

 • MTV
 • Tv3 +
 • Tv3 PULS
 • National Geografic Channel
 • National Geografic People
 • TNT Reklamer
Slutudbetalinger på tv

Decemberudbetalingen indeholder slutudbetaling på en række tv-områder.

Slutudbetaling kan forekomme på kvartalsudbetalte områder, da disse udbetales på baggrund af foreløbigt estimerede minutværdier. Når udbetalingsåret er slut og årsregnskabet godkendt, laves en endelig årsopgørelse, som følger op på eventuelle afvigelser i de estimerede værdier. Hvis der viser sig at være et større beløb tilbage på et område, bliver beløbet udbetalt som et supplement til de tidligere udbetalinger indenfor et år. Slutafregningen beregnes forholdsmæssigt til de inkluderede værker fra det oprindelige udbetalingsgrundlag.

Kanalerne med de største beløb til slutudbetaling er Tv2 Landsdækkende, DR1 og Tv2 Zulu. 

Uptown Jule TV

Der er nu udbetaling for den landsdækkende tv-kanal Uptown Xmas TV, som fra midt november og hele december, sender musikvideoer med julemusik. Udbetalingen indeholder en fortidsbetaling fra tidligere år og dækker perioden 2012-2017.

Læs generelt om udbetaling for musik i tv

Radio
Kvartalsudbetaling for andet kvartal 2018

Der er udbetaling for musik spillet i andet kvartal 2018 på DR radio, kommercielle radiostationer og færøsk radio. Se hvilke specifikke radiokanaler det inkluderer her

DR's radiokanaler
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
 • DAB-kanalerne
Øvrige radioer
 • Flere mindre kommercielle stationer
 • Radio 24Syv
 • Kringvarp (Færøsk radiokanal) andet kvartal 2018
Udbetaling for Bauer Medias radioer sat på midlertidigt hold

Kodas aftale med Bauer Media, der ejer de største kommercielle radiokanaler i Danmark, er udløbet og forhandlingerne om en fornyet aftale kører på højtryk.

Bauer Media har ønsket et prisniveau, der ligger langt under det nuværende og det har Koda afslået. Det betyder desværre også, at Koda er nødt til at stoppe udbetalingen for musik på Bauer Medias radiokanaler, indtil man er nået til enighed om, hvad Bauer Media skal betale for musikken. Det drejer sig om følgende kanaler:

 • Nova FM
 • The Voice
 • Radio 100
 • Pop FM
 • My Rock
 • Radio Soft

Hvor lang tid forhandlingen vil strække sig over er umuligt at sige på nuværende tidspunkt. Kodas ambition er at indgå den bedst muligt aftale på vegne af Kodas medlemmer – også selvom det betyder, at forhandlingerne bliver lidt længere.

Første udbetaling fra Ekstra Bladets DAB-radio

Der udbetales nu for Ekstra Bladet Radio, der i oktober 2017 blev introduceret som DAB-kanal på DAB+. Udbetalingen dækker hele perioden fra fjerde kvartal 2017 til og andet kvartal 2018, hvor kanalen har eksisteret på DAB. Ekstra Bladet radio vil fremover blive udbetalt kvartalsvist ligesom de øvrige kvartalsudbetalte FM og DAB-radioformater.

Læs mere om udbetaling for musik i radio 

Online
Video on demand

På VOD-området er der kvartalsvis udbetaling for Netflix for første kvartal 2018 samt for TV2 Play for andet kvartal 2018.

Streaming- og downloadtjenester

Decemberudbetalingen indeholder følgende streaming- og downloadtjenester og perioder:

 • Spotify:  Januar-Februar 2018 og Juni-Juli 2018*
 • Yousee Musik: Juli-august 2018
 • YouTube: 2. kvartal 2018
 • Tidal: Februar-marts 2018
 • iTunes Download: 1. halvår 2018
 • Apple Music: 4. kvartal 2017 – 2. kvartal 2018.
 • Beat (instore musikløsning): 2. kvartal 2018

*Perioden marts-maj 2018 blev udbetalt i september-udbetalingen, hvor januar og februar 2018 af tekniske årsager blev udsat.

Online baggrund

Der udbetales nu for Online Baggrund 2017. Dette er en udbetaling af indtægter fra mindre digitale tjenester (fx hjemmesider), hvor Koda af ressourcemæssige hensyn ikke indhenter og behandler fuld rapportering.

Tjenesterne udbetales på et analogisk grundlag bestående af rapportering fra andre repræsentative online områder.

Læs mere om udbetaling for Online 

Koncert
Udbetaling for koncerter fra andet kvartal 2018

Der er udbetaling på alle de kvartalsudbetalte koncertområder for andet kvartal 2018. Se hvilke områder, det inkluderer her

Festivaler fra andet kvartal 2018: NorthSide, Tinderbox og Copenhell

På festival-området udbetales der nu for en række af landets største festivaler afholdt i andet kvartal 2018. Det inkluderer Northside, Tinderbox og Copenhell, som alle blev afholdt i juni måned.

Udbetaling for store koncerter fra tredje kvartal 2018

Store koncerter med en billetindtægt på over en million kroner udbetales hurtigere end de øvrige kvartalsudbetalte koncerter. Koda har indført en ny effektiviseret praksis for håndtering af disse koncerter, som gør det muligt at udbetale allerede kvartalet efter koncerten er afholdt.

De store koncerter fra tredje kvartal 2018 bliver derfor udbetalt allerede nu.

Udland

December-udbetalingen omfatter 11,4 mio. kroner fra udlandet, hvor 8.800 medlemmer modtager penge fordelt på i alt 75.000 musikværker.

Top-5 lande i decemberudbetalingen er:

 1. Norge (20 %). Primært Koncert og TV
 2. Frankrig (16 %) Primært TV
 3. Finland (14 %) Primært TV, Streaming on-demand og Radio
 4. Sverige (13 %) Primært Streaming on-demand og Koncert
 5. Italien (10 %) Primært Streaming on demand, Koncert og TV 

December-udbetalingen som helhed dækker primært TV (39 %), Koncert (23 %) og Streaming on-demand (15 %).

Koda fratrækker ikke administrationsgebyr fra udlandsindtægten. Det fulde beløb fra udlandet bliver udbetalt til medlemmerne. 

Tyskland

Som det tidligere har fremgået af udbetalingsinformationen, har det tyske selskab GEMA tilbageholdt 16 procent af deres samlede betaling på grund af en skattesag med de tyske skattemyndigheder.

Da sagen ikke er afsluttet, er der ikke ændringer i dette forhold. Koda udbetaler de 84 procent, som modtages fra GEMA. De resterende 16 procent udbetales, når skattesagen er afsluttet, såfremt den falder ud til Koda-medlemmernes fordel.

Øvrige områder
Kompensation for lokal subforlægning – Digitale tv tjenester 2015-2017

Der er nu udbetaling til Kodas forlagsmedlemmer for såkaldt ’Kompensation for lokal subforlægning’. Denne udbetaling er generet af indtægter fra digitale tv-tjenester, herunder Start Forfra og Catch Up og adskiller sig dermed fra den kompensation for lokal subforlægning, som genereres af indtægter for tv-distribution og som blev udbetalt i september.

De indtægter, som Koda modtager for brug af musik i digitale tv-tjenester inkluderer også betaling for udenlandske kanaler, som Koda sender videre til søsterselskaber i udlandet. Når de udenlandske selskaber udbetaler, bliver der ikke afregnet til de lokale subforlag, som har andele af rettighederne til musikken på dansk territorium.  

For at kompensere for dette forhold reserverer Koda en mindre del af de indtægter, som bliver fordelt blandt subforlæggerne i forhold til deres indtjening på subforlagte andele på Start Forfra og Catch Up indenfor det givne fremførelses år (2015, 2016 eller 2017). Da der er tale om digitalt brug, udbetales der også for de mekaniske rettigheder på værkerne. Splittet mellem fremførelsesrettigheder og mekaniske rettigheder er 75/25.

Bemærk, at udbetalingen alene er en kompensation specifikt til subforlaget og vedrører dermed hverken autorer eller originalforlag. 

Hvis du har spørgsmål til dette særlige område er du velkommen til at kontakte Andreas Nielsen på arn@koda.dk

Kompensation for lokal subforlægning – Norge

Ligesom Koda, reserverer det norske selskab Tono et kompensationsbeløb til lokale subforlæggere, inden indtægter fra udenlandske tv-kanaler i kabelpakker sendes videre til søsterselskaber i udlandet.

Da flere af Koda’s forlags-medlemmer har subforlagsandele på det norske territorium, er Koda-forlagene berettiget en andel af disse reservationer. Efter længere tids dialog med Tono har Koda nu modtaget et kompensationsbeløb fra Tono, som er klar til udbetaling. Der er tale om et uspecificeret beløb, som Koda udbetaler på et grundlag bestående af subforlagsandele i norske udlandsafregninger fra 2017. 

Udbetaling af returnerede andele fra selskaber i udlandet

Decemberudbetalingen indeholder udbetaling af returnerede andele fra selskaber i udlandet. Dette er beløb, som på grund af fejl i rettighedshaver-dokumentationen er  udbetalt til de forkerte udenlandske selskaber og som herefter er returneret til Koda efter fast praksis.

De returnererede andele er blevet gennemgået og korrigeret af Koda, og udbetales nu i henhold den korrekte rettighedshaverdokumentation.  

Film i undervisningen 2017 – udsat til marts

Udbetalingen for Film i Undervisningen 2017 er desværre udsat til marts. Det skyldes, at der har været en fejl i den statistik over anvendte spillefilm, som Koda modtager fra Center For Undervisning. Koda har nu modtaget en ny statistik, som vil blive behandlet og udbetalt til marts.

Udbetaling fra NCB

Decemberudbetalingen indeholder også udbetaling for offline samt ældre online-beløb via NCB. Læs mere om NCB-udbetalingen i NCB's nyhedsbrev