Januar 2020

Den 16. januar var der udbetaling fra Koda

Udbetalingen indeholder beløb fra store dele af radio- og tv-området brugt i oktober 2019. På flere TV kanaler og radiostationer er oktober måned dog allerede udbetalt. 

TV 2 og DR 

Kodas månedlige udbetalinger for radio og tv-området inkluderer normalt musik brugt i én måned. I decemberudbetalingen var der dog både udbetaling for september og store dele af oktober måned. Derfor skal du være opmærksom, på at din januarudbetaling kun delvist vil inkludere oktober måneds afspilninger på DR og TV 2's kanaler. Det kan betyde, at din udbetaling kan være tilsvarende lavere i januar. 

Koncerter

Udbetalingen indeholder også månedlig udbetaling på koncertområdet. Der bliver alene udbetalt for koncerter, hvor rapporteringen er færdigbehandlet, og hvor vi har modtaget alle nødvendige oplysninger samt betaling fra koncertarrangøren. Det kan derfor godt ske, at din koncertrapportering er korrekt udfyldt og indsendt rettidigt til Koda, men at koncerten alligevel først bliver udbetalt på et senere tidspunkt.

Du kan finde de konkrete udbetalingsområder i vores udbetalingskalender