Juni 2015

Kvartalsvise udbetalinger påvirker din juniudbetaling

Du vil måske opleve, at din juniudbetaling i år er lavere end tidligere. Det skyldes, at vi er gået over til at udbetale langt de fleste områder kvartalsvis frem for en gang årligt i juni. Størstedelen af fremførelser i 2014 er allerede  blevet udbetalt. Det betyder altså ikke, at din udbetaling samlet er mindre, men at den nu er fordelt på fire årlige udbetalinger.

Denne gang udbetaler vi for musik brugt i 4. kvartal 2014 på de store områder som radio, tv og koncerter. Der er udbetaling for fremførelser i udlandet - vi lister de fem lande med mest dansk musik. Endelig udbetaler vi for din musik brugt på en række online- og streamingtjenester, samt udgivelser i andet halvår af 2014.

Baggrundsmusik

I denne udbetaling er der penge for musik brugt som baggrundsmusik. Det er betaling for din musik brugt i butikker, hos frisøren, i fitnesscentre, på restauranter og mange andre offentlige steder. Baggrundsmusik udbetales for hele året 2014.

 

Læs mere om de forskellige områder nedenfor.
Radio
DR's FM kanaler: P1, P2, P3, P4 og DAB

Vi udbetaler hele DR's radiosendeflade kvartalsvis. Det betyder, at du denne gang modtager betaling for dine fremførelser i fjerde kvartal af 2014. Vi mangler dog fortsat rapporteringer fra dele af P4s aftensendeflade fra de sidste 2. kvartaler. Det er endnu ikke afklaret, hvornår vi kan udbetale for dette.

 

Kommercielle Radiostationer (The Voice, Radio 100, NOVA mfl.)

Vi udbetaler for dine fremførelser i fjerde kvartal af 2014 på alle de kommercielle radiostationer.

 

Færøsk Radio Kringvarp

Der er udbetaling, hvis din musik er brugt på Kringvarp i det sidste kvartal af 2014. Det er anden gang, at denne kanal indgår i vores kvartalsvise udbetalinger, hvilket betyder, at du modtager dine penge hurtigere.

 

Grønlandsk Radio KNR

Hvis din musik er blevet spillet på den grønlandske radiostation KNR i 2014, modtager du udbetaling.

 

Lokal radio

Udbetaling fra lokalstationerne på radioområdet sker via 5 % stikprøve. Det betyder, at alle lokalradiostationer indsender stikprøverapportering for to til tre uger fordelt på et helt år. Udvælgelsen af uger sker på baggrund af en statistisk udvælgelse og sikrer, at stikprøverne bliver ligeligt fordelt over hele året. Er din musik blevet spillet i en stikprøveuge, modtager du udbetaling svarende til, hvad der er blevet rapporteret for ugen.

 

Juni 2015
RADIO PERIODE
DR Radio 4. kvartal 2014
DR DAB (Mama, P5, P6 Beat, P7 Mix, P8 jazz, Ramasjang radio, m.fl.) 4. kvartal 2014
Kommerciel radio (The Voice, Radio 100 fm, NOVA fm, Pop fm, m.fl.) 4. kvartal 2014
Færøsk Radio 4. kvartal 2014
Grønlandsk Radio 2014
Lokalradio stikprøve 2014
TV
DR

Denne udbetaling indeholder kvartalsudbetaling af alle DR's kanaler. Det betyder, at du modtager en udbetaling, hvis din musik er blevet fremført i fjerde kvartal 2014.

 

TV2

Der er en udbetaling på vej til dig, hvis din musik er blevet brugt på en af TV2s landsdækkende kanaler i fjerde kvartal af 2014. 

 

TV2 Regional (Lorry, TV MIDTVEST, TVSYD m.fl.)

TV2s Regionaler udbetales på baggrund af 100 % rapportering fra de otte regioners 24-timers kanaler. Udbetalingen er for hele 2014.

 

VH1

Der udbetales for musik brugt på kanalen Video Hits One for hele året 2014.

 

Juni 2015
TV PERIODE
DR1 4. kvartal 2014
DR2 4. kvartal 2014
DR3 4. kvartal 2014
DR Ramasjang 4. kvartal 2014
DR Ultra 4. kvartal 2014
DR K 4. kvartal 2014
Tv2 4. kvartal 2014
Tv2 Charlie 4. kvartal 2014
Tv2 Film 4. kvartal 2014
Tv2 Fri 4. kvartal 2014
Tv2 News 4. kvartal 2014
Tv2 Zulu 4. kvartal 2014
Tv2 Regional 2014
VH1 2014
Koncert
Kvartalsudbetaling af koncertområdet

Vi udbetaler store dele af koncertområdet kvartalsvis, hvilket betyder at koncerter afholdt i fjerde kvartal 2014 på følgende steder udbetales nu:

 

Koncerter udbetalt hvert kvartal PERIODE
Tivoli 4. kvartal 2014
Regionale spillesteder 4. kvartal 2014
Skolekoncerter 4. kvartal 2014
Kulturhuse og lign. 4. kvartal 2014
Udendørskoncerter (stadions mv.) 4. kvartal 2014
Festivaler/kræmmermarkeder/festuge/havnefest/kulturdage og lign. 4. kvartal 2014
Kirkekoncerter 4. kvartal 2014
Teaterkoncerter/indlagt musik i teaterforestillinger 4. kvartal 2014

 

Koncerter udbetalt en gang om året

De resterende koncerter fra 2014 kommer nu til udbetaling og udbetales fortsat årligt i juni. 

 

Koncerter udbetalt i juni PERIODE
Subventionerede koncerter 2014
Konservatoriekoncerter 2014
Restaurenter, Café, Bar m.fl. 2014
Baggrundsmusik
Baggrundsmusik i restauranter, cafeer og butikker mv. 

Baggrundsmusik er den musik, du fx hører i butikker, restauranter, på cafeer, diskoteker, i fitnesscentre eller hos frisøren. For baggrundsmusik er det hverken praktisk muligt eller økonomisk forsvarligt at indhente egentlig rapportering af den musik, der spilles. Det ville kræve for mange ressourcer. I stedet genbruger vi rapportering fra andre fremførelsesområder, der i forskellige kombinationer giver et repræsentativt billede af den musik, der bliver spillet på det pågældende område. På områderne "Diskoteker og klubber" og "Specialkomponeret musik" indhentes dog rapportering.

Baggrundsmusikken er delt op i følgende 7 baggrundspuljer, som alle har forskellige kriterier for, hvordan du får del i de penge, der er i den enkelte pulje.

 • Radio i dagtiden (Danmark)
 • Diskoteker
 • Musik til Fitness
 • Udvalgte radio/TV udsendelser
 • Indspillet musik fremført live   
 • Evergreen
 • Specialkomponeret

Læs mere om de forskellige baggrundspuljer

Udland

Denne top 5 er en oversigt over de lande, hvor dansk musik er blevet spillet mest og har indbragt de største udbetalinger. Vi udbetaler for fremførelser i udlandet fire gange årligt.

 • Norge
 • USA
 • Frankrig
 • Sverige
 • Japan
Øvrige områder
Musik i fly (Grønland)

Der er udbetaling for musik brugt i fly til Grønland, hvor vi modtager 100% rapportering.

 

Efterafregning

Udbetalinger for 2014 og tidligere år, der ikke tidligere har været muligt at afregne. Det skyldes ofte manglende/for sen rapportering, manglende værkanmeldelser og/eller koncertrapporteringer. 

NCB (Wimp, Spotify, YouTube etc.)

Via NCB udbetaler vi denne gang for en række onlinetjenester. Disse tjenester udbetales fire gange årligt og denne udbetaling er således årets anden.

 

YouTube

Vi udbetaler denne gang for visninger i 3. kvartal 2014 på YouTube.

Beregningen af udbetalingen baseres på de annonceindtægter, der kommer fra annoncer tilknyttet de enkelte videoer. Vi modtager en procentsats af omsætningen på baggrund af vores aftale med Google, og den sats sammenholdt med antal streams, udløser en udbetaling. Det betyder, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem antal streams og størrelsen på udbetalingen. Beløbet er sammensat af en række forhold, der inkluderer annonceindtægter fra forskellige typer af annoncer og streams.

På dine udbetalingsbilag fra NCB vil du kunne se at antal streams er sat til 1. Det betyder, at det egentlige antal streams ikke fremgår og desværre ikke kan oplyses. 

Læs NCB's nyhedsbrev om juniudbetalingen

 

Hvorfor har jeg ikke fået udbetaling for min musik på YouTube?
 • Fordi der ikke er tilknyttet annoncer til din musik.
 • Fordi det ikke er dit musikselskab eller en aggregator, der har lagt din musik på YouTube.
 • Fordi dit musikselskab eller din aggregator ikke har tillknyttet de korrekte metadata til din musik.
 • Fordi din samlede udbetaling fra Koda ikke overstiger 100 kr. 

FÅ SVAR PÅ FLERE SPØRGSMÅL OM YOUTUBE

 

NCB udbetaling juni 2015
ONLINE PERIODE
Spotify Danmark Dec. 2014.- Feb. 2015
Itunes Danmark Ingen udbetaling
TDC Play Jan. - Marts. 2015
WIMP Danmark Okt - Dec 2014 og Jan. 2015
Beat Danmark Jan. - Marts. 2015
Microsoft xbox Danmark Apr. - Dec. 2014
Spotify Norge Dec. 2014.- Feb. 2015
Itunes Norge Ingen udbetaling
Wimp Norge Dec 2014 og Jan 2015
Beat.no Norge Apr. - juni 2014
Microsoft xbox Norge Apr. - Dec. 2014
Spotify Finland Dec. 2014.- Feb. 2015
Itunes Finland Ingen udbetaling
Microsoft xbox Finland Apr. - Dec. 2014
YouTube dk, no, fi Jul. - Sep. 2014
Microsoft xbox Sverige Apr. - Dec. 2014
Itunes Sverige Ingen udbetaling

 

Klumpsummer (Lumpsums)

NCB modtager royalties som såkaldte klumpsummer for forskellige typer indkasseringer både for deres eget forvaltningsområde og fra udenlandske selskaber. Klumpsummer kan typisk være royalties for blanke medier, radio/tv og visse former for download. Disse beløb bliver udbetalt forholdsmæssigt til de relevante rettighedshavere på baggrund af deres fremførelser på andre medier. Denne gang udbetaler NCB nedenstående klumpsummer:

 • Blankbåndsafgift fra udenlandske søsterselskaber
 • Ufordelbare royalties fra udenlandske søsterselskaber
 • Ufordelbare royalties fra 2009 for alle indkasseringsområder
 • iTunes supplementsudbetaling for Danmark for 2005-2008 samt Norden for 2009-2010