Juni 2020

Kodas juniudbetaling falder d. 18. juni og inkluderer betaling for musikbruget på en lang række radio- og TV kanaler i marts måned og dele af april. Udbetaling for DR on Demand er rykket frem, så vi kan være klar med udbetaling for musik på dr.dk allerede 18. juni.  

Du kan finde de aktuelle udbetalingsområder i vores udbetalingskalender

Streaming og download

Der er udbetaling for musiktjenester, der streames og downloades. På nuværende tidspunkt er tjenester som Spotify og Nuuday ikke er med i vores månedlige udbetalinger, men udbetales kvartalsvist. Se tjenester og perioder i udbetalingskalenderen

Slutudbetaling på Radio/TV

Der er slutudbetaling på en række radio- og TV kanaler, hvilket betyder, at du nu kan modtage en yderligere betaling for dine fremførelser i 2019. Slutudbetaling på koncertområdet bliver klar til augustudbetalingen.

Koncerter

Koda udbetaler for koncerter, hvor rapporteringen er færdigbehandlet, og hvor vi har modtaget alle nødvendige oplysninger samt betaling fra koncertarrangøren. Det kan dermed godt ske, at en koncertrapportering er korrekt udfyldt og indsendt rettidigt til Koda, men at fx manglende indberetninger fra koncertarrangøren om billetindtægt medfører, at koncerten alligevel først bliver udbetalt på et senere tidspunkt. 

Subsiderede koncerter fra 2019 kommer også til udbetaling i juniudbetalingen. 

NCB

I juni udbetales der for fysiske udgivelser og synkronisering fra NCB. Der er desuden en udbetaling fra YouTube USA. Du kan læse mere i NCB's nyhedsbrev her

Bemærk: Denne side opdateres løbende indtil juniudbetalingen, hvor eventuelle ændringer også vil fremgå af udbetalingskalenderen 

Slutudbetaling - hvad er det?

De månedlige udbetalinger udbetales løbende med en foreløbig estimeret minutværdi. Når året er omme, og årsregnskabet er godkendt, laves en endelig årsopgørelse, som følger op på eventuelle afvigelser i de estimerede værdier.

Hvis der viser sig at være et tilstrækkeligt beløb tilbage på et område, bliver beløbet udbetalt som et tillæg til de tidligere udbetalinger indenfor det givne fremførelsesår. Slutudbetalingen fordeles forholdsmæssigt til de værker og rettighedshavere fra den første udbetaling og oprindelige udbetalingsgrundlag.