TV2 Regioner

Koda udbetaler for otte TV2 regioner
  • TV Syd
  • TV2 Midt og Vest
  • TV2 Østjylland
  • TV2 Nord
  • TV2 Fyn
  • TV2 Øst
  • TV2 Bornholm
  • TV2 Lorry 

Vi afregner på baggrund af 100% rapportering fra regionernes 24 timers kanaler. Det vil sige, at der ikke sker ekstra udbetaling for de indslag, der også vises på TV2 landsdækkende (nyhedsudsendelserne kl. 12.10, 17:10, 18:10, 19:30 og 22:20). Denne praksis er valgt fordi vi vurderer, at musikindholdet på TV2-fladen i høj grad også er repræsenteret på 24 timers kanalerne.  

Kendingsmelodier, jingler, mv.

Kendingsmelodier, jingler, signaturer, breakere, reklamespots, vignetter, temaunderlægning til konkurrencer og lignende brugt i en udsendelse beregner Koda med 50 % af minutværdien for mekanisk fremførelse. Bortset fra logoer, som afregnes med 10 % af minutværdien for mekanisk fremførelse.

Musik brugt i ikke egentlige udsendelser, fx trailer, breaker, oplæg mm, afregnes altid med 10 % af den nævnte minutværdi for mekanisk fremførelse.

Se hvornår vi udbetaler i udbetalingskalenderen

Se dine udbetalinger fra TV på Mit Koda

På din kontooversigt kan du se detaljer om dine udbetalinger fra TV.

Gå til Mit Koda