Webradio

Web-radio med rapportering

Koda indhenter og behandler fuld rapportering for større web-radioer, herunder DR’s web-baserede radiokanaler samt Bauer Media’s Radio Play og øvrige større web-radioer, som kan levere 100% rapportering i et af Koda godkendt format.

Web-radio uden rapportering

Mange mindre web-radioer afspiller rigtig meget musik, men betaler pga. begrænsede lyttertal mindre beløb til Koda.

I sådanne tilfælde bliver rapportering for omkostningstung at behandle og står ikke i et rimeligt forhold til udbetalingsbeløb pr. værk.  Koda opererer derfor med en beløbsgrænse for, hvor meget en web-radio skal betale før der kræves og behandles fuld rapportering.

Indtægter fra ’web-radio uden rapportering’ bliver afregnet via analogisk rapportering fra radioområdet.

Simulcast

Al form for simulcast – dvs. hvor en eksisterende fm-radiokanal udsendes via en internetplatform – afregnes ved at genbruge rapportering fra den tilsvarende fm-radiokanal.