Streaming- og downloadtjenester

Hvilke musiktjenester har Koda aftaler med?

Streaming- og downloadtjenester som Itunes og Spotify betegnes under et som musiktjenester. Rettighedsalliancen, som Koda er en del af, har lavet en hjemmeside med en oversigt over de tjenester, der har indgået aftaler med rettighedshaverne i Danmark. Se listen over musiktjenester

Hvad får jeg i udbetaling fra musiktjenesterne?

Man kan ikke på forhånd vide, hvor stort beløbet bliver, fordi din udbetaling afhænger af: 

  • Antallet af streams/downloads
  • Hvor stor en omsætning tjenesten har haft i opkrævningsperioden
  • Hvilken del af tjenesten din musik er blevet streamet i/downloadet fra
  • Størrelse af dine andele på værkerne, som er blevet spillet

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Koda modtager og fordeler en andel af tjenesternes omsætning mellem de streamede/downloadede værker. Samlet set betaler tjenesterne en stor andel på ca. 70 % af deres omsætning til rettighedshaverne, herunder f.eks. musikselskaberne og distributørerne.

Du modtager din udbetaling for de store online musiktjenester én gang i kvartalet. Se hvornår vi udbetaler i udbetalingskalenderen

 

Se video der forklarer hvordan betalingen fra streamingtjenester fungerer: