Lydbøger med musik

Lydbøger adskiller sig fra trykte bøger i det format, de afspilles i. Ofte er det en fil, som du kan downloade til din computer, iPad/tablet eller telefon. Det kan også være en fysisk lydbog oftest som cd. Det er udelukkende lydbøger der indeholder musik, som Koda forvalter. Det er et forholdsvis nyt område, der ikke endnu har den store udbredelse, men vi forventer en stigning i forbruget af lydbøger og deraf flere musikaftaler med Koda.

Er der udbetaling for lydbøger?

Der er udbetaling fra Koda for brug af din musik i en lydbog. Det kræver, at vi har været i kontakt med dem, der udgiver bogen, for at lave en aftale. Derfor er det vigtigt at udgiveren retter henvendelse til Koda for at indgå en aftale om den konkrete bog.

Hvornår er der udbetaling?

Udbetalingen for lydbøger indgår i Kodas udbetalinger for øvrige onlineområder, der typisk bliver udbetalt én gang årligt i september måned.

Hvor meget bliver der udbetalt?

Hvor meget, du som medlem kan forventes udbetalt, er desværre svært at sige noget præcist om. Koda har ingen standard minimumspris, da kundens betaling er forskellig fra aftale til aftale. Men det absolutte minimum er  122,80 kr. om måneden. Er lydbogen meget populær, bliver prisen i stedet omsætningsbestemt, på baggrund af musikandelen. Som medlem kan du få op til 6% i udbetaling af omsætningen, hvis musikandelen er høj.

Hvordan får Koda oplysninger om brug af musik?

Lydbogs-aftalerne falder på grund af deres størrelse ind i kategorien for ”frivillig rapportering”. Det betyder at det ikke pålagt kunden at fortælle hvilken musik, der bliver brugt i lydbogen. Vi forsøger at være ekstra opmærksomme på rapportering, hvis en aftale alene omfatter et enkelt/meget få medlemmers musik, således at disse sikres betaling.

Det skal du gøre, hvis din musik er blevet brugt i en lydbog

Hvis du ved at din musik bliver brugt i en lydbog må du meget gerne henvende dig til os. Det kan du gøre på medlem@koda.dk og oplyse os titel på bogen, navn op udgiver og titlen på dine værker, som er med i bogen.

Tilladelse og evt. aftale med Koda

Hvis du gerne vil udgive en lydbog skal du rette henvendelse til vores Broadcast og Online afdeling på medie@koda.dk

Er det nødvendigt at indhente en tilladelse fra rettighedshaveren kan du kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice, som ofte kan hjælpe med at finde kontaktoplysninger til rettighedshaverne. De kan kontaktes på medlem@koda.dk eller 33 30 63 20.