Facebook

Facebook er en social medieplatform, som blandt andet bruges til deling af musik og film brugerne i mellem.

Er der udbetaling for området?

Der er forskel på, om musik bruges på private eller offentlige Facebooksider.

  • Offentlige Facebooksider: Bruges musikken i offentlige sammenhænge vil der fra den kommercielle brugers side skulle laves en aftale med Kodas markedsafdeling, om brug af musik på en offentlig Facebook side. Det kan sidestilles med en aftale for en hjemmeside, og der kan forekomme udbetaling, hvis vi modtager rapportering om hvilke værker, der bliver brugt.
  • Offentlige Facebook sider med egen musik: Hvis rettighedshaveren til et musikværk lægger musikken op på sin egen offentlige Facebookside, kan det sidestilles med ”musik på egen hjemmeside, hvis visse kriterier er opfyldt. I disse tilfælde er der ikke udbetaling fra Koda. Læs mere om Musik på egen hjemmeside.
  • Private Facebooksider: Der er ingen udbetaling for private facebooksider
Hvornår

Musik på Facebook udbetales en gang årligt i september måned. Se dato i udbetalingskalenderen

Hvor meget

De enkelte musikværker på hjemmesiden deler det samlede afregningsbeløb pr. Facebookside (opkrævet beløb fratrukket administration). Fordelingen mellem de enkelte værker sker i forhold til værkernes varighed og antal klik/downloads. Det vil sige, hvis dit værk eksempelvis udgør 5 minutter ud af en samlet musikvarighed på 10 min på Facebooksiden, får du 50 % af afregningsbeløbet (forudsat at du har 100% rettigheder på værket).

Hvis indehaveren af Facebooksiden ikke har mulighed for eller ressourcer til at rapportere antal klik, afregnes musikken ud fra standardværdier, som defineres ud fra den takst, kunden er opkrævet med, samt det enkelte værks varighed og antal måneder værket har ligget på Facebooksiden.

Hvordan får Koda oplysninger om brug af musik?

Hvis din bliver brugt på en offentlig Facebook side, vil ejerne af siden skulle indrapportere brugen af værket, så du kan få betaling. Hvis vi ikke allerede har en aftale med den pågældende udbyder, sørger vi for, at der indgås en aftale.

Det skal du gøre, hvis din musik er blevet brugt

Hvis din musik bliver brugt på en offentlig Facebookside hører vi meget gerne fra dig. Kontakt Kasper Frost kfi@koda.dk

Tilladelse og evt. aftale med Koda

Hvis du skal bruge musik på en offentlig Facebookside skal du rette henvendelse til Kodas Kundeservice kunde@koda.dk

Er det nødvendigt at indhente en tilladelse fra rettighedshaveren kan du kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice, som i de fleste tilfælde kan hjælpe med at finde kontaktoplysninger til rettighedshaverne. De kan kontaktes på medlem@koda.dk eller 33 30 63 20.