Facebook

Får jeg udbetaling for musik på Facebook?

Der er forskel på, om musik bruges på private eller offentlige Facebooksider.

  • Offentlige Facebooksider: Bruges musikken i offentlige sammenhænge vil der fra den kommercielle brugers side skulle laves en aftale med Kodas markedsafdeling, om brug af musik på en offentlig Facebook side. Det kan sidestilles med en aftale for en hjemmeside, og her gælder de samme regler for udbetaling som for musik på hjemmesider.
  • Offentlige Facebook sider med egen musik: Hvis rettighedshaveren til et musikværk lægger musikken op på sin egen offentlige Facebookside, kan det sidestilles med ”musik på egen hjemmeside, hvis visse kriterier er opfyldt. I disse tilfælde er der ikke udbetaling fra Koda. Læs mere om Musik på egen hjemmeside.
  • Private Facebooksider: Der er ingen udbetaling for private facebooksider
Tilladelse og evt. aftale med Koda

Hvis du skal bruge musik på en offentlig Facebookside skal du rette henvendelse til Kodas Kundeservice kunde@koda.dk

Er det nødvendigt at indhente en tilladelse fra rettighedshaveren kan du kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice, som i de fleste tilfælde kan hjælpe med at finde kontaktoplysninger til rettighedshaverne. De kan kontaktes på medlem@koda.dk eller 33 30 63 20.