Apps

Er der udbetaling for musik i apps?

Det afhænger af indholdet i appen og hvem der ejer rettighederne.

For at forstå hvordan Koda licenserer i forbindelse med apps, er det lettest helt at glemme begrebet app. Det væsentlige er indholdet i appen: fx musiktjeneste eller computerspil.

  • Computerspil: Da der er selvforvaltning på området og Koda derfor ikke forvalter dette område, udbetales der direkte via spilproducenten, som man har indgået aftalen med.
  • Musiktjenester: Der licenseres og udbetales efter vilkår for musiktjenester
  • Du har selv lavet en app: Hvis man som rettighedshaver fx selv ejer alle rettigheder til en app, som sælges via appstore, opfattes dette som "musik på egen hjemmeside". Koda opkræver ikke og der vil derfor heller ikke være en udbetaling fra Koda.
  • Mindre udbyder af en app, hvor der indgår musik: Hvis udbyderen af appen ikke ejer alle rettigheder til musikken, skal vedkommende kontakte Koda for en aftale. Koda indhenter og behandler kun rapportering fra mindre udbydere af apps, hvis der bruges specialkomponeret musik. Hvis ikke dette er tilfældet, er der ikke udbetaling.
Hvis din musik er blevet brugt i en app, hvor der ikke er indgået en aftale med Koda

Hvis din musik bruges i en app fra en mindre udbyder, som ikke ejer alle rettigheder til appen, kan du skrive til Koda med oplysninger om udbyderen. Vi vil efterfølgende rette henvendelse til udbyderen for en aftale.

Tilladelse og evt. aftale med Koda

Hvis du skal bruge andres musik til udgivelse af en app skal du rette henvendelse til Kodas Kundeservice kunde@koda.dk eller Broadcast og Online afdelingen på medie@koda.dk

Er det nødvendigt at indhente en tilladelse fra rettighedshaveren kan du kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice, som evt. kan hjælpe med at finde kontaktoplysninger til rettighedshaverne. De kan kontaktes på medlem@koda.dk eller 33 30 63 20.