Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

FAQ

Hvem kan søge?
 • Alle medlemmer af Koda
 • Alle medlemmer af Kodas udenlandske søsterselskaber
 • Koncertarrangører, der ikke i forvejen er dækket af fast subventionering
 • Ensembler, der ikke i forvejen er dækket af fast subventionering

Se hvilke koncertarrangører og ensembler som er dækket af fast subventionering på listen her (pdf).

Hvilke koncerter kan komme i betragtning?
 • Koncerter fremført af musikere på professionelt niveau i professionelle koncertrammer.
 • Der skal i de enkelte koncerter altid indgå en produktionsøkonomi, der modsvarer subventioneringens størrelse på en passende måde.
 • Koncerter, der præsenterer værker, der inden for deres genre bidrager afgørende til diversitet og nytænkning og som ikke økonomisk kan overleve i sig selv.
 • Koncerter fremført i Danmark

Vær opmærksom på at

 • Værker hvori improvisation indgår som kreativt element kan komme i betragtning
 • Åbne værktyper som jamsessions, fri improvisation og lignende ikke kommer i betragtning.
 • Selvarrangerede koncerter og koncerter, hvori der ikke indgår økonomi af betydning udover den som subventioneringen udløser, imødekommes som hovedregel ikke. 
 • Begrebet ”selvarrangeret” omfatter ikke åbne komponist- sammenslutninger med koncertproduktion af professionel karakter.
Hvem vurderer min ansøgning?

Alle ansøgninger om subventionering af koncerter bliver vurderet af ”Musikfagligt reference- og ansøgningsudvalg”. Udvalget består af fire medlemmer udpeget af Kodas medlemsforeninger samt en ekstern specialist, udpeget at Kodas bestyrelse. Udvalgets medlemmer sidder for to år ad gangen.

Udvalgets sammensætning er pt:

 • Finn Olafsson (Musikforlæggerne i Danmark)
 • Eva Noer Kondrup (DKF)
 • Jørgen Lauritsen (DJBFA)
 • Jakob Høgsbro (DPA)
 • Sanne Krogh Groth (Ekstern specialist)
Subventioneringens størrelse

Der findes fire pointniveauer i subventioneringsordningen: (250, 500, 750 og 1000 point).

Indplaceringen af imødekomne ansøgninger beror på repertoirets karakter, kompleksitet og

koncertens produktionsøkonomi. Pointværdien varierer fra år til år.

 Vær opmærksom på, at ved ansøgning om subventionering af koncertrække/gentagne

koncerter med ensartet repertoire, halveres subventioneringen.

Frister og svar på din ansøgning
BEMÆRK: Subventionering er helt udgået af Kodas fordelingsplan pr. 31.12.2021. Ordningen vil blive erstattet af en ny værkstøtteordning i regi af KodaKultur. Der kan i denne ordning ansøges fra 1. november 2022 - 1. februar 2023 for fremførelser, der har fundet sted i 2022. Yderligere oplysninger om ordningen vil fremgå af Kodas og Koda kulturs websider

 

Ansøgningsfrist for koncerter afholdt i 2021 er 1. februar 2022 kl. 23:59.

Du kan forvente svar på din ansøgning medio maj 2022.

Vær opmærksom på at ansøgningsresultatet ikke motiveres.

Hvor får jeg yderligere oplysninger?

Har du yderligere spørgsmål vedrørende ordningen, kontakt Kodas musikfaglige rådgiver Jens Bruno Hansen jbh@koda.dk

Oplever du problemer med ansøgningen kontakt venligst kodakultur@koda.dk