Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Ansøgning gammel

Ansøgning om subventionering af koncerter afholdt i år 2017

Subventionering retter sig mod værker og koncerter fra enhver genre. Ordningen retter sig specifikt mod værker og koncerter, der – uanset genre - på afgørende måde er med til at understøtte diversitet og udvikling i musiklivet og som umiddelbart ikke har noget større indtjeningspotentiale i sig selv.

Værker hvori improvisation indgår som kreativt element kan komme i betragtning, mens helt åbne værktyper som jamsessions, fri improvisation og lignende ikke kommer i betragtning.

Selvarrangerede koncerter og koncerter, hvori der ikke indgår økonomi af betydning udover den som subventioneringen udløser, imødekommes som hovedregel  ikke.  Begrebet ”selvarrangeret” omfatter ikke åbne komponist- sammenslutninger med koncertproduktion af professionel karakter.

Der findes fire pointniveauer i subventioneringsordningen. (250, 500, 750 og 1000 point). Indplaceringen af imødekomne ansøgninger beror på repertoirets karakter og kompleksitet og koncertens produktionsøkonomi.

Ansøgerens egne værker skal angives med både titel og værknummer, som findes via Mit Koda. Koncertens øvrige værker skal angives med minimum "titel og komponist."

Ansøgningerne behandles af et sagkyndigt udvalg nedsat af Kodas bestyrelse efter indstilling fra  Kodas medlemsforeninger.

GÅ TIL ANSØGNING