Ansøgning gammel

Ansøgning om subventionering af koncerter afholdt i år 2017

Subventionering retter sig mod værker og koncerter fra enhver genre. Ordningen retter sig specifikt mod værker og koncerter, der – uanset genre - på afgørende måde er med til at understøtte diversitet og udvikling i musiklivet og som umiddelbart ikke har noget større indtjeningspotentiale i sig selv.

Værker hvori improvisation indgår som kreativt element kan komme i betragtning, mens helt åbne værktyper som jamsessions, fri improvisation og lignende ikke kommer i betragtning.

Selvarrangerede koncerter og koncerter, hvori der ikke indgår økonomi af betydning udover den som subventioneringen udløser, imødekommes som hovedregel  ikke.  Begrebet ”selvarrangeret” omfatter ikke åbne komponist- sammenslutninger med koncertproduktion af professionel karakter.

Der findes fire pointniveauer i subventioneringsordningen. (250, 500, 750 og 1000 point). Indplaceringen af imødekomne ansøgninger beror på repertoirets karakter og kompleksitet og koncertens produktionsøkonomi.

Ansøgerens egne værker skal angives med både titel og værknummer, som findes via Mit Koda. Koncertens øvrige værker skal angives med minimum "titel og komponist."

Ansøgningerne behandles af et sagkyndigt udvalg nedsat af Kodas bestyrelse efter indstilling fra  Kodas medlemsforeninger.

GÅ TIL ANSØGNING