Subventionering

Subventionering - en undtagelse fra Kodas fordelingsprincip

For alle andre områder (både for koncerter såvel som radio, tv m.v.) gælder Kodas grundlæggende fordelingsprincip, om at beløb fordeles indenfor det område, hvor de er tjent.

Der findes dog to undtagelser; subventionerede koncerter og uropførelsestillæg. Dette er besluttet af Kodas generalforsamling.

Subventionerede koncerter er dermed koncerter, der får tilført beløb fra andre indtægtsområder med det formål at tilgodese værker og koncerter, der - uanset genre - på afgørende måde er med til at styrke diversitet og udvikling i musiklivet og som umiddelbart ikke har noget større indtjeningspotentiale i sig selv.

Ny ordning
I 2016 trådte en ny ordning for subventionering af koncerter i kraft. Baggrunden for den nye ordning var blandt andet at tiltrække nye områder af den eksperimenterende musikscene, herunder ikke mindst de rytmiske miljøer, der hidtil har været underrepræsenteret. Ordningen er således i højere grad blevet gjort ansøgningsbaseret og Koda har nedsat et ekspertudvalg til at behandle ansøgningerne.


Den nye ordning betyder blandt andet følgende:

  • Subventionering kan nu søges af alle - herunder Kodas medlemmer, medlemmer af Kodas søsterselskaber samt koncertarrangører eller ensembler, der ikke i forvejen er dækket af fast subventionering. GÅ TIL ANSØGNING
  • Et nyt musikfagligt referenceudvalg er etableret til behandling af ansøgningerne.
  • Landsdelsorkestrene og DR´s ensembler indgår ikke længere i den subventionerede koncertpulje, men afregnes fremover direkte ud fra de vederlag, som er betalt via Kodas aftaler med landsdelsorkestrene og DR.
  • Et antal øvrige koncerter og enkelte ensembler tilhører heller ikke pr. automatik den subventionerede pulje.
  • Udbetaling fra den subventionerede koncertpulje erstatter en udbetaling fra øvrige koncertpuljer. Man kan altså ikke modtage udbetaling for den samme koncert i den subventionerede koncertpulje og samtidig i den øvrige koncertpulje. Hvis en ansøgning om subventionering ikke drager fordel af at blive flyttet fra den oprindelige koncertpulje til den subventionerede koncertpulje, vil vi tilgodese rettighedshaverne og annullerer ansøgningen.
Fast subventionerede ensembler og koncertarrangører

En gruppe af ensembler og koncertarrangører bliver subventioneret som en fast ordning. Det betyder, at alle koncerter fremført af ensembler eller arrangeret af koncertarrangører som hører til denne gruppe udbetales subventioneret.

Pt. er der 12 subventionerede ensembler, samt 68 subventionerede koncertarrangører. Se den fulde liste her.

Tilgang og afgang fra gruppen af fast subventionerede anbefales af Musikfagligt Reference- og Ansøgningsudvalg, og godkendes endeligt af Kodas bestyrelse.

Udbetaling

Fast subventionering er opdelt i fire niveauer, sådan at koncerter på niveau 1 afregnes med et beløb svarende til en fjerdedel af niveau 4.

Skolekoncerter afregnes maksimalt på niveau 1

Det samlede antal koncerter (inkl. godkendte ansøgninger om subventionering), og total antal værker udgør de væsentligste faktorer for beregning af værdien pr. koncert det pågældende år.

Derudover er din udbetaling for et værk afhængig af følgende faktorer:

  • Udbetaling i forhold til spilletid
  • Koncertens varighed
  • Værkets varighed
  • Din andel på værket
  • reduktion på værket

Det maksimale beløb, som kan udbetales for én samlet koncert fremført i 2017 er ca. 15.200 kr. Hertil kommer eventuelle uropførelsestillæg som udbetales i forbindelse med septemberudbetalingen.

Udbetaling i forhold til spilletid

Det samlede beløb for den enkelte koncert deles mellem de spillede musikværker i forhold til hvert enkelt musikværks spilletid.

Er spilletiden ikke oplyst på koncertrapporteringen, benyttes den varighed, som ophavsmanden har angivet på værkanmeldelsen. Varer koncerten mindre end 40 minutter, eller udgør den beskyttede musik mindre end 40 minutter af den samlede spilletid, sætter vi beregningsmæssigt koncertvarigheden til 40 minutter.

Reduktion

Reduktion i denne pulje sker på værkniveau. Det betyder, at jo flere gange dit værk bliver afregnet i subventioneret pulje, des færre penge får du udbetalt pr. opførelse.

Reduktionsfaktor 
Tidligere subventioneringer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+
Til udbetaling i % 100 100 90 80 60 35 20 15 13 11 10 9 8 7 6 5

 

Eksempel: Hvis dit værk tidligere har modtaget udbetaling for 3 fremførelser i subventioneret pulje vil udbetalingen for værkets fremførelser i den næste afregning fra puljen blive reduceret til 80 %"

Subventionerede koncerter før 2017

Læs om den "gamle" subventioneringsordning

 

 

 

 

Hvor får jeg yderligere oplysninger?

Kontakt Kodas musikfaglige rådgiver, Jens Bruno Hansen. E-mail: jbh@koda.dk