Ansøgning

Hvem kan søge?
 • Alle medlemmer af Koda
 • Alle medlemmer af Kodas udenlandske søsterselskaber
 • Koncertarrangører, der ikke i forvejen er dækket af fast subventionering
 • Ensembler, der ikke i forvejen er dækket af fast subventionering

Se hvilke koncertarrangører og ensembler som er dækket af fast subventionering på listen her (pdf).

Hvilke koncerter kan komme i betragtning?
 • Koncerter fremført af musikere på professionelt niveau i professionelle koncertrammer.
 • Der skal i de enkelte koncerter altid indgå en produktionsøkonomi, der modsvarer subventioneringens størrelse på en passende måde.
 • Koncerter, der præsenterer værker, der inden for deres genre bidrager afgørende til diversitet og nytænkning og som ikke økonomisk kan overleve i sig selv.
 • Koncerter fremført i Danmark

Vær opmærksom på at

 • Værker hvori improvisation indgår som kreativt element kan komme i betragtning
 • Åbne værktyper som jamsessions, fri improvisation og lignende ikke kommer i betragtning.
 • Selvarrangerede koncerter og koncerter, hvori der ikke indgår økonomi af betydning udover den som subventioneringen udløser, imødekommes som hovedregel ikke. 
 • Begrebet ”selvarrangeret” omfatter ikke åbne komponist- sammenslutninger med koncertproduktion af professionel karakter.
Hvem vurderer min ansøgning?

Alle ansøgninger om subventionering af koncerter bliver vurderet af ”Musikfagligt reference- og ansøgningsudvalg”. Udvalget består af fire medlemmer udpeget af Kodas medlemsforeninger samt en ekstern specialist, udpeget at Kodas bestyrelse. Udvalgets medlemmer sidder for to år ad gangen.

Udvalgets sammensætning er pt:

 • Finn Olafsson (Musikforlæggerne i Danmark)
 • Nicolaj Worsaae (DKF)
 • MajBritt Kramer (DJBFA)
 • Jakob Høgsbro (DPA)
 • Sanne Krogh Groth (Ekstern specialist)
Subventioneringens størrelse

Der findes fire pointniveauer i subventioneringsordningen: (250, 500, 750 og 1000 point). Indplaceringen af imødekomne ansøgninger beror på repertoirets karakter og kompleksitet og koncertens produktionsøkonomi. Pointværdien varierer fra år til år.

Sådan ansøger du
 • Du søger via ansøgningsmodulet her: Ansøg om subventionering af en koncert
 • Alle felter markeret med * skal udfyldes
 • Kender du ikke koncertudgifter og indtægter behøver du ikke at anføre disse.
 • Du skal uploade enten nodemateriale, video eller lydfil på mindst ét værk pr. koncert. De vedhæftede filer må maximalt fylde 10 MB
 • Ansøgerens egne værker skal angives med både titel og Koda-værknummer
 • Øvrige værker skal angives med minimum ”titel og komponist”.
 • Hvis værket fremstår meget enkelt, så vedhæft evt. kunstnerisk metode, forarbejder osv.
Sådan søger du
 • Du søger via ansøgningsmodulet her: Ansøg om subventionering af en koncert
 • Alle felter markeret med * skal udfyldes
 • Kender du ikke koncertudgifter og indtægter behøver du ikke at anføre disse.
 • Du skal uploade enten nodemateriale, video eller lydfil på mindst ét værk pr. koncert. De vedhæftede filer må maximalt fylde 10 MB
 • Ansøgerens egne værker skal angives med både titel og Koda-værknummer
 • Øvrige værker skal angives med minimum ”titel og komponist”.
 • Hvis værket fremstår meget enkelt, så vedhæft evt. kunstnerisk metode, forarbejder osv.
Frister og svar på din ansøgning

Ansøgningsfrist for koncerter afholdt i 2017 er 1. februar 2018.

Du kan forvente svar på din ansøgning medio maj 2018.

Hvor får jeg yderligere oplysninger?

Har du yderligere spørgsmål vedørende ordningen, kontakt Kodas musikfaglige rådgiver Jens Bruno Hansen jbh@koda.dk

 

Oplever du problemer med ansøgningskemaet, kontakt cif@koda.dk