DR's ensembler

Koncerter fremført i Danmarks Radios regi omfatter to typer koncerter, som udbetales forskelligt:

 1. DR’s kor og orkestre
 2. Koncerter arrangeret af DR med andre artister.
DR's kor og orkestre

Ud af DR's samlede betaling til Koda er et fast beløb allokeret til at dække koncerter med DR's kor og orkestre. Beløbet fordeles til det samlede antal koncerter med DR kor og orkestre det pågældende år.

Udbetaling

DR kor og orkestre er opdelt i to niveauer:

 • Niveau1: Spirekor, Børnekor. Juniorkor
 • Niveau2: Symfoniorkestret, Big Band, Vokalensemblet, Koncertkoret, Pigekoret

Derudover er din udbetaling for et værk opført af DR kor og orkestre afhængig af følgende faktorer:

 • Total antal koncerter for alle DR kor og orkestre i det pågældende år
 • Udbetaling i forhold til spilletid
 • Koncertens varighed
 • Værkets varighed
 • Din andel på værket
 • Reduktion på værket (se tabel nedenfor)
 • Det maksimale beløb, som kan udbetales for én samlet koncert fremført i 2017, er ca. 16.600 kr. 
Udbetaling i forhold til spilletid

Det samlede beløb for den enkelte koncert deles mellem de spillede musikværker i forhold til hvert enkelt musikværks spilletid.

Er spilletiden ikke oplyst på koncertrapporteringen, benyttes den varighed, som ophavsmanden har angivet på værkanmeldelsen. Varer koncerten mindre end 40 minutter, eller udgør den beskyttede musik mindre end 40 minutter af den samlede spilletid, sætter vi beregningsmæssigt koncertvarigheden til 40 minutter.

Reduktion

Reduktion i denne pulje sker på værkniveau. Det betyder, at jo flere gange dit værk bliver afregnet i DR puljen, des færre penge får du udbetalt pr. opførelse.

Tidligere udbetalinger 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+
Til udbetaling i % 100 100 90 80 60 35 20 15 13 11 10 9 8 7 6 5

Eksempel: Hvis dit værk tidligere har modtaget udbetaling for 3 fremførelser i puljen tilhørende DR's kor og orkestre vil udbetalingen for værkets fremførelser i den næste afregning fra puljen blive reduceret til 80 %

Koncerter arrangeret af DR med andre artister

Koncerter arrangeret af DR med eksterne artister, der ikke er en del af DR’s ensembler opkræves og udbetales på samme måde som almindelige koncerter