Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Baggrundsmusik

Musik i butikker, restauranter, caféer etc.

Baggrundsmusik er den musik, du fx hører i butikker, restauranter, på cafeer, diskoteker, eller hos frisøren. Koda modtager årligt et tocifret millionbeløb for denne type musikbrug.

Både direkte rapportering og data fra andre områder.

Siden 2015 har Koda haft mulighed for at indhente rapportering fra en række professionelle samarbejdspartnere, som tilbyder musikløsninger til eksempelvis supermarkeder, cafeer, fitnesscentre og tøjbutikker. Statistisk set er det et både repræsentativt og et meget omfattende datagrundlag, som modtages fra de eksterne leverandører, baseret på helt konkret musikbrug hos en lang række af Kodas kunder. 

For baggrundsmusik generelt er det dog hverken praktisk muligt eller økonomisk forsvarligt at indhente 100% rapportering af den musik, der spilles. Det ville kræve for mange ressourcer. I stedet suppleres med rapportering fra andre fremførelsesområder, der i forskellige kombinationer giver et repræsentativt billede af den musik, der bliver spillet på det pågældende område.

Baggrundsmusikken er opdelt i puljer

Udbetalingen skal samlet set give et så nuanceret og repræsentativt billede af musikbrugen på området som muligt. Derfor er udbetalingen for baggrundsmusik opdelt i nedenstående puljer. Da indtægterne for hvert område varierer fra år til år, vil minutværdien ligeledes variere.

Baggrundspuljer med rapportering:
 • Butikskæder
 • Cafe/Restaurant/Bar
 • Diskotek/klub
 • Musik til fitness med rapportering 
 • Specialkomponeret baggrundsmusik
 • Streaming Service Detail
Baggrundspuljer med brug af rapportering fra andre fremførelsesområder:
 • Indspillet musik
 • Musik til fitness
 • Radio i dagtid
 • TV
Detaljer om de enkelte puljer ses nedenfor:
Butikskæder

Koda modtager data fra professionelle udbydere, som leverer musik til en række større butikskæder, der har fokus på at spille ny musik i deres butikker. Udbetaling sker i forhold til spillede musikminutter pr. værk.

Café/Restaurant/Bar

Baggrundsmusik til over 500 caféer/restauranter/barer leveres af en professionel udbyder, som sender data til Koda. Udbetaling sker i forhold til de spillede musikminutter pr. værk.

Diskotek/Klub

Baggrundsmusik i diskoteker og klubber udbetales på baggrund af en årlig liste over de mest spillede musikværker. Listen dannes hver uge ud fra minimum 125 DJs Top 20 hitlister fra de 100 største diskoteker og klubber i Danmark.

Fra 2018 til og med 2022 har Koda modtaget reelle forbrugsdata via KUVO, som er et socialt netværk for DJ’s, klubejere og andre aktører indenfor den elektroniske musikscene. KUVO udviklede en boks, der automatisk registrerede den musik, som blev afspillet fra DJ-pulten, og track-data herfra blev sendt videre til Koda.

KUVO er beklageligvis lukket/konkurs, og vi modtager derfor ikke data fra 2023. Vi er i gang med at undersøge markedet for en erstatning for KUVO.

Indspillet musik

Det overordnede kriterium for denne baggrundspulje er, at et værk er fremført i en af puljerne "Koncert" eller "Restaurant, café, bar m.fl." Derudover skal mindst ét af følgende kriterier være opfyldt:

 • Værket er udsendt i radioen efter 1991
 • Værket er registreret som indspillet 

Det oprindelige udbetalingsbeløb pr. musikværk på koncertområdet danner baggrund for udbetalingen fra denne baggrundspulje.

Musik til Fitness

Her bruger vi musikforbruget fra kommercielle radiokanaler med uændret fordeling imellem kanalerne.

Musik til fitness med rapportering

Musik i fitnesscentre udbetales på baggrund af rapportering fra tre udbydere. Den ene rapporterer brugen af musik og musikvideoer, der vises på tv-skærme. Her sker udbetalingen i forhold til antal afspilninger pr. værk. De to andre udbydere rapporterer baggrundsmusik spillet i fitnesscentrene. Her sker udbetalingen i forhold til de spillede musikminutter pr. værk.
Samlet set dækker rapporteringen musikanvendelsen i mere end 300 fitnesscentre.

Radio i dagtiden

Koda udbetaler alene i forhold til de spillede musikminutter for musikværker udsendt i dagtiden svarende til virksomhedernes og forretningernes åbningstid. Fordelingen mellem de enkelte kanaler sker iht. lyttertal.

Specialkomponeret

Specialkomponeret musik eller særlig koncentreret anvendelse af eksisterende musikværker ved mekanisk afspilning har mulighed for at blive udbetalt i overensstemmelse med brugen af værkerne. Der kan udbetales for musik brugt på følgende områder: 

 • Musik i telefonlinjer
 • Reklamevideo i butikker, på messer og lignende
 • Musik til behandling hos tandlæger, læger og anden terapi
 • Baggrundsmusik sammensat til formålet fra særlige udbydere 

Der er tale om fremførelser, som falder uden for udbetaling af mekanisk musikanvendelse på fx restauranter, spillesteder, diskoteker og i butikker mv. via de øvrige baggrundspuljer.
Kunden er ikke forpligtet til at rapportere til Koda for brug af baggrundsmusik. Som medlem er det derfor din egen opgave at skaffe rapporteringen og sende den til Koda mindst én gang årligt. Som udgangspunkt skal Koda modtage 100 % rapportering, så vi kan vurdere om det falder indenfor puljens rammer og beregne udbetalingsværdier baseret på opkrævningen hos kunden.

 

Streaming Service Detail

Koda modtager data fra en række professionelle udbydere, som leverer musik til erhvervsdrivende. Det kan eksempelvis være butikker og service erhverv. Der er tale om både instore radio og on-demand løsninger. Fordelingen mellem udbydere sker iht. markedsandel og udbetalingen sker i forhold til de spillede musikminutter pr. værk.

TV

En række af Kodas kunder betaler for musikanvendelse, der indgår i tv-programmer. Det gælder eksempelvis en del hoteller, konferencecentre m.m., hvor der er tv på værelser, i lobbyen osv. I udbetalingen bruger vi rapporteringen fra tv-området med uændret fordeling mellem kanalerne.