Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Efterbetaling for digitale tjenester hos tv-distributører og for tv-kanalen Xee

Copydans medlemsorganisationer og Koda er efter længerevarende forhandlinger blevet enige om fordeling af vederlag for udvalgte digitale udnyttelser af tv-, film- og serieindhold hos tv-distributører. Koda har derfor modtaget en efterbetaling for brug af musik i disse udnyttelser, som dækker perioden 2013 til 2020 og som kommer til udbetaling i henholdsvis marts og april. Herudover har Koda modtaget en efterbetaling for brugen af musik på tv-kanalen Xee, som bliver udbetalt for første gang til marts.

Læs mere om de inkluderede områder nedenfor.

 

Interaktive tv-tjenester – 17. marts

Størstedelen af den digitale efterbetaling dækker brug af musik i tv-programmer, som tv-distributørerne stiller til rådighed på deres digitale platforme. Det gælder programmer, som har været vist på flowkanaler fra distributørernes tv-pakker og som efterfølgende kan ses tidsforskudt som catch up.

Denne type musikbrug hører under udbetalingskategorien ”Interaktive TV-tjenester”, hvor Koda i forvejen modtager og behandler rapportering fra tv-distributørerne og har gjort under hele den periode, som vederlagene dækker (2013 til 2020). Udbetalingen kan dermed baseres på rapportering af reelt forbrug fra de specifikke år og udføres som en slutudbetaling til de værker, der indgik i de oprindelige udbetalinger på området.

Denne del af efterbetalingen bliver udbetalt til marts og fremgår i udbetalingsbilag eller på Mit Koda specificeret pr. år. under ”Interaktive TV-tjenester”.

VOD arkiv og DRTV hos tv-distributører – 21. april

En anden del af den digitale efterbetaling dækker brug af musik i film og serier, som tv-distributører stiller til rådighed via deres egne VOD arkiver. De modtagne vederlag for denne del dækker ligeledes periode 2013 til 2020 og bliver udbetalt på grundlag film og serierapportering, som Koda løbende har modtaget fra tv-distributørerne og som nu bliver behandlet og gjort klar til udbetaling.

Denne del af efterbetalingen bliver udbetalt til april og fremgår i udbetalingsbilag eller på Mit Koda specificeret pr. år. under området ”VOD arkiv -hos tv-distributører”

I april vil der også være udbetaling for VOD-tjenesten DRTV, for det musikbrug der finder sted, når tjenesten udbydes via tv-distributørerne digitale platforme. Udbetaling vil dække perioden 2019-2020.

Xee – 17. marts

Koda har også modtaget efterbetaling for tv-kanalen Xee, som dækker brug af musik fra kanalens begyndelse i 2019 og frem til og med 2021. Hele perioden bliver udbetalt i den kommende martsudbetaling og baseres på rapportering af den fulde sendeflade for alle tre år.