August 2020

Kodas augustudbetaling falder d. 20. august og inkluderer betaling for musikbruget på en lang række radio- og TV kanaler i april, maj og dele af juni måned. Du kan finde de aktuelle udbetalingsområder i vores udbetalingskalender

Koncert 

Augustudbetalingen indeholder også udbetaling for koncerter. Der bliver alene udbetalt for koncerter, hvor rapporteringen er færdigbehandlet, og hvor vi har modtaget alle nødvendige oplysninger samt betaling fra koncertarrangøren. Det kan dermed godt ske, at din koncertrapportering er korrekt udfyldt og indsendt rettidigt til Koda, men at koncerten alligevel først bliver udbetalt på et senere tidspunkt.

Der er slutudbetaling for koncerter i 2019. Det betyder at der kommer et tillæg til allerede udbetalte koncerter fra 2019. Læs mere om slutudbetaling i boksen til højre.

Reklamekanaler

Der er udbetaling for reklamer på enkelte TV kanaler. Opdatering på hvilke følger her på siden inden udbetalingen. 

Afvigelser i udbetalingskalenderen

Ændringer i perioder og områder opdateres på denne side løbende frem mod den kommende udbetaling.

Slutudbetaling - hvad er det?

De månedlige udbetalinger udbetales løbende med en foreløbig estimeret minutværdi. Når året er omme, og årsregnskabet er godkendt, laves en endelig årsopgørelse, som følger op på eventuelle afvigelser i de estimerede værdier.

Hvis der viser sig at være et tilstrækkeligt beløb tilbage på et område, bliver beløbet udbetalt som et tillæg til de tidligere udbetalinger indenfor det givne fremførelsesår. Slutudbetalingen fordeles forholdsmæssigt til de værker og rettighedshavere fra den første udbetaling og oprindelige udbetalingsgrundlag.