August 2019

Den 15. august udbetaler Koda for musik brugt i tv og radio i april og maj 2019.

Udbetalingen indeholder beløb fra store dele af radio- og tv-området brugt i april og maj 2019. Du kan finde de konkrete udbetalingsområder i vores udbetalingskalender

Koncerter

Udbetalingen indeholder også månedlig udbetaling på koncertområdet. I denne første fase af månedlige udbetalinger bliver der alene udbetalt for koncerter, hvor rapporteringen er færdigbehandlet, og hvor vi har modtaget alle nødvendige oplysninger samt betaling fra koncertarrangøren. Det kan dermed godt ske, at koncertrapporteringen er korrekt udfyldt og indsendt rettidigt til Koda, men at koncerten alligevel først bliver udbetalt på et senere tidspunkt.

Afvigelser

Afvigelser fra udbetalingskalenderen eller anden information vedrørende udbetalingen opdateres løbende op til udbetalingen her:

Der er udbetaling for baggrundspuljen ”Radio i dagtiden”, som blev udskudt, da resten af baggrundsområdet blev udbetalt i juni. Den del af puljen, som udgøres af data fra Bauer Medias radioer, er dog stadig udskudt, men vil blive udbetalt på et senere tidspunkt, når forhandlingerne om ny aftale med Bauer Media er faldet på plads.