Typiske spørgsmål til ansøgning om kompensation

På denne side har vi samlet typiske spørgsmål og svar til ansøgning om kompensation som følge af corona-krisen.

 

Hvad er forskellen på estimat og tabsopgørelse?

Det estimat, Koda hjælper med at beregne nu og frem til deadline for ansøgning, er den cirka-angivelse af dit forventede tab af rettighedsindtægter fra Koda, du har brug for i forbindelse med din ansøgning om kompensation.

Når året er omme, og vi kender det faktiske tab, kan Koda levere en endelig tabsopgørelse, som du skal sende til den bevilgende styrelse til brug for eventuel efterregulering.

Hvordan beregnes estimatet?

Koda beregner et estimat af dit tab af rettighedsindtægter fra Koda på fem områder: baggrundsmusik, kommerciel radio, biograf, udlandsindtægter og koncerter.

På koncertområdet vil Koda opgøre dit tab med reference til din Koda-indtægt fra tilsvarende koncerter i 2019. På de andre områder vil Koda opgøre din andel af Kodas samlede tab af indtægter med reference til din indtjening i 2019 fra hvert enkelt område.

Koda leverer tre tal:

a) Et tal er Kodas estimat af dit samlede tab som følge af Corona – baseret på fremførelsestidspunktet, dvs. hvornår aktiviteten skulle have fundet sted – på de områder, hvor Koda oplever tab, men som du ikke kan forventes at have viden om, fx baggrundsområdet.

b) For hvert af de acts, som spillede noget af dit repertoire i 2019, oplyser Koda et gennemsnitstal for din indtægt pr. koncert. Det tal skal du selv gange med det antal koncerter, hvert enkelt act har fået aflyst på grund af corona.

c) Det samlede tal for b) lægger du sammen med tallet fra a) og så har du dit sandsynlige tab af Koda-indtægt. 

Denne beregningsmetode vil generelt være retvisende som cirka-angivelse af det forventede tab, vel vidende, at særlige karriere og aktivitetsudsving ikke kommer til at indgå i estimatet.

Hvordan beregnes tabsopgørelsen?

Den endelige tabsopgørelse tager ligesom estimatet udgangspunkt i indtjeningen i den sammenlignelige periode i andet kvartal 2019. 

For at kunne udarbejde en korrekt tabsopgørelse er der dog et enkelt område, hvor vi har brug for at indhente yderligere oplysninger nemlig koncerteromdet . Så har du fået koncerter og spillejobs aflyst som følge af corona vil vi på et senere tidspunkt bede dig om at registrere nogle enkelte oplysninger til os, som kan hjælpe os med at opgøre det endelige indtægtstab på dette område. Vi kommunikerer mere om dette på et senere tidspunkt.

Tabsopgørelsen vil være tilgængelig på Mit Koda sidst på året i 2020 for de medlemmer, den er relevant for.

På hvilke områder taber medlemmer rettighedsindtægter?

Der er i alt fem områder, som Kodas medlemmer mister indtægter på som følge af corona-krisen.  

 • Koncerter
  Udover mistede koncerthonorarer medfører det et tab af rettighedsindtægter fra Koda, når koncerter aflyses.

 • Baggrundsmusik
  Koda mister betydelige indtægter, når cafeer, butikker, fitnesscentre og frisører i lukkeperioden ikke betaler til Koda, og rettighedshaverne som følge heraf mister deres indtægt fra hele dette område i en periode.

 • Kommerciel radio
  Betalingen til Koda fastsættes typisk ud fra omsætningen på kommerciel radio, og den falder, når annoncemarkedet rammes som følge af corona-krisen.

 • Biografer
  Indtægterne forsvinder, når biograferne er lukkede.

Udlandsindtægter
I udlandet er musikmarkedet ramt på samme måde som herhjemme, og derfor rammes Koda-medlemmers indtægter fra udlandet også.

Hvilken periode dækker kompensationen?

Kompensationsperioden løber fra den 9.marts til den 8. juli i år.

Hvem kan søge om kompensation?

Alle, der lever op til de formelle adgangskrav i de enkelte puljer, kan søge om kompensation.

Vær opmærksom på, at der er nogle helt grundlæggende adgangskrav, der skal være opfyldt, før du kan søge om kompensation. Et krav for at ansøge i én af puljerne er for eksempel, at du skal have haft en årlig minimumsindtægt på 100.000 kroner for kunstnerisk virke. For alle puljerne gælder det, at din personlige årsindkomst ikke må overstige 800.000 kroner i 2020. Uanset indkomst er der herudover et loft for kompensationen, der betyder, at du maksimalt kan få udbetalt 23.000 kroner pr. måned før skat i kompensationsperioden.

Hvis jeg har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til puljerne, skal du henvende dig til den styrelse, der administrerer den enkelte pulje. De enkelte styrelser har oprettet hotlines, der skal hjælpe ansøgere gennem ansøgningsprocessen. Du finder kontaktinformation på styrelsens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål, som er henvendt til Koda, er du altid velkommen til at kontakte Kodas medlemsservice på telefon: 33 30 63 20 eller medlem@koda.dk.

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til puljerne, skal du henvende dig til den styrelse, der administrerer den enkelte pulje. Styrelserne har oprettet hotlines, der skal hjælpe ansøgere gennem ansøgningsprocessen. Du finder kontaktinformation på styrelsens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål, som er henvendt til Koda, er du altid velkommen til at kontakte Kodas medlemsservice på telefon: 33 30 63 20 eller medlem@koda.dk.