}

Subventionering af koncerter

Om subventionering af koncerter

Subventionerede koncerter er koncerter, der får tilført ekstra store udbetalingsbeløb med det formål at understøtte værker og koncerter, der – uanset genre - på afgørende måde er med til at styrke diversitet og udvikling i musiklivet og som umiddelbart ikke har noget større indtjeningspotentiale i sig selv.

Pr. 1. juli 2016 trådte en ny ordning for subventionering af koncerter i kraft. Baggrunden for den nye ordning var blandt andet at tiltrække nye områder af den eksperimenterende musikscene, herunder ikke mindst de rytmiske miljøer, der hidtil har været underrepræsenteret. Ordningen er således i højere grad blevet gjort ansøgningsbaseret og Koda har nedsat et ekspertudvalg til at behandle ansøgningerne.

Hvem kan søge?
 • Alle medlemmer af Koda
 • Alle medlemmer af Kodas udenlandske søsterselskaber
 • Koncertarrangører, der ikke i forvejen er dækket af fast subventionering
 • Ensembler, der ikke i forvejen er dækket af fast subventionering

Se hvilke koncertarrangører og ensembler som er dækket af fast subventionering på listen her (pdf).

Hvilke koncerter kan komme i betragtning?
 • Koncerter fremført af musikere på professionelt niveau i professionelle koncertrammer.
 • Der skal i de enkelte koncerter altid indgå en produktionsøkonomi, der modsvarer subventioneringens størrelse på en passende måde.
 • Koncerter, der præsenterer værker, der inden for deres genre bidrager afgørende til diversitet og nytænkning og som ikke økonomisk kan overleve i sig selv.
 • Koncerter fremført i Danmark

Vær opmærksom på at

 • Værker hvori improvisation indgår som kreativt element kan komme i betragtning
 • Åbne værktyper som jamsessions, fri improvisation og lignende ikke kommer i betragtning.
 • Selvarrangerede koncerter og koncerter, hvori der ikke indgår økonomi af betydning udover den som subventioneringen udløser, imødekommes som hovedregel ikke. 
 • Begrebet ”selvarrangeret” omfatter ikke åbne komponist- sammenslutninger med koncertproduktion af professionel karakter.
Hvem vurderer min ansøgning?

Alle ansøgninger om subventionering af koncerter bliver vurderet af ”Musikfagligt reference- og ansøgningsudvalg”. Udvalget består af fire medlemmer udpeget af Kodas medlemsforeninger samt en ekstern specialist, udpeget at Kodas bestyrelse. Udvalgets medlemmer sidder for to år ad gangen.

Udvalgets sammensætning er pt:

 • Finn Olafsson (Musikforlæggerne i Danmark)
 • Nicolaj Worsaae (DKF)
 • MajBritt Kramer (DJBFA)
 • Jakob Høgsbro (DPA)
 • Sanne Krogh Groth (Ekstern specialist)
Subventioneringens størrelse

Der findes fire pointniveauer i subventioneringsordningen: (250, 500, 750 og 1000 point). Indplaceringen af imødekomne ansøgninger beror på repertoirets karakter og kompleksitet og koncertens produktionsøkonomi. Pointværdien varierer fra år til år.

Sådan ansøger du
 • For koncerter afholdt i 2018 søger du via ansøgningsmodulet her: Ansøg om subventionering af en koncert
 • Alle felter markeret med * skal udfyldes
 • Kender du ikke koncertudgifter og indtægter behøver du ikke at anføre disse.
 • Du skal uploade enten nodemateriale, video eller lydfil på mindst ét værk pr. koncert. De vedhæftede filer må maximalt fylde 10 MB
 • Ansøgerens egne værker skal angives med både titel og Koda-værknummer
 • Øvrige værker skal angives med minimum ”titel og komponist”.
 • Hvis værket fremstår meget enkelt, så vedhæft evt. kunstnerisk metode, forarbejder osv.
Frister og svar på din ansøgning

Ansøgningsfrist for koncerter afholdt i 2017 var 1. februar 2018.

Du kan forvente svar på ansøgninger vedr. koncerter afholdt i 2017 medio maj 2018.

Ansøgningsfrist for koncerter afholdt i 2018 er 1. februar 2019.

Du kan forvente svar på din ansøgning medio maj 2019.

Hvor får jeg yderligere oplysninger?

Kontakt Kodas musikfaglige rådgiver, Jens Bruno Hansen. E-mail: jbh@koda.dk