Rapportering af musik til Koda

Hvad er rapportering?

Det, vi i Koda kalder rapportering, er oplysninger om den musik, der er spillet offentligt, fx på tv, i radio eller til koncerter. Rapporteringen skal altid indeholde oplysninger om, hvilken musik der er spillet, hvem der har skrevet musik og tekst, hvor det er spillet og musikkens varighed. Desuden kan rapportering også fortælle, om musikken er afspillet fra cd, live, eller om der er tale om en jingle. Det afhænger alt sammen af, hvor musikken er spillet, og hvad der er aftalt mellem Koda og musikbrugeren.

Hvem skal rapportere?

Som regel er det den, der gør musikken tilgængelig for alle andre, der står med ansvaret for at rapportere til Koda – dvs. musikbrugeren. Musikbrugeren kan fx være en tv-station, en lokalradio, menighedsrådet, der holder en kirkekoncert eller en udbyder af en hjemmeside. Når det drejer sig om koncerter, er dog mere hensigtsmæssigt at lade de enkelte bands og solister stå for rapporteringen, da det er dem, der bedst ved, hvad der er blevet spillet. Ved rapportering af koncerter er det vigtigt, at samtlige spillede værker bliver rapporteret, uanset hvem der rapporterer.

Hvordan bliver baggrundsmusik rapporteret?

Som medlem har du også mulighed for at få betaling for den musik, der benyttes som baggrundsmusik i butikker, restauranter, på cafeer, fitnesscentre eller hos frisøren.

Der bruges baggrundsmusik rigtigt mange steder. Derfor er der her tale om et område, hvor det hverken er praktisk muligt eller økonomisk forsvarligt at indhente egentlig rapportering af den musik, der spilles. Vi indhenter derfor ikke egentlig rapportering for musik, der bruges som baggrundsmusik.

I stedet afregner vi ved at genbruge rapportering fra andre fremførelsesområder, der i forskellige kombinationer giver et repræsentativt billede af den musik, der spilles på det pågældende område. På den måde bruger vi ikke omfattende ressourcer på at indhente og behandle rapportering af baggrundsmusik.

Baggrundsmusik i diskoteker og klubber afregnes derimod på baggrund af en årlig liste over de mest spillede musikværker. Listen dannes hver uge ud fra minimum 125 DJs Top 20 hitlister fra de 100 største diskoteker og klubber i Danmark. I 2012 indeholdt rapporteringslisten flere end 400.000 fremførelser.

Hvordan bliver musik rapporteret i radio og tv?

Rapporteringen af musikforbruget inden for radio og tv kan enten være komplet (det vil sige 100 pct. rapportering til Koda) eller baseret på stikprøver.

På områderne landsdækkende og regional radio/tv, kabelfødt tv, samt satellitradio og -tv, der opsendes fra Danmark, giver Koda kun tilladelse til, at der spilles beskyttet musik, hvis stationen rapporterer hele musikforbruget.

Hvad lokalradioer angår, indhenter Koda en stikprøve på fem procent af lokalradioernes årlige musikforbrug, svarende til mere end 200.000 fremførelser. Det totale antal fremførelser udgør dermed mere end fire millioner spillede musikværker pr. år.

Hvis alle de fremførelser skulle rapporteres til Koda, ville der kun være få øre til fordeling blandt rettighedshaverne. Vi skønner, at over to tredjedel af det tocifrede millionbeløb, som årligt indbetales fra lokalradioerne, ville gå til udgifter ved behandling af rapporteringen med henblik på afregning, såfremt alle tv- og radiostationer skulle rapportere 100 procent. Stikprøver er med andre ord en nødvendighed, men også en fordel for lokalradioerne. Det ville formodentlig slet ikke kunne lade sig gøre for lokalradioerne at rapportere 100 procent, da driften ofte er baseret på ulønnet arbejdskraft.

Hvad gør Koda, når det ikke er muligt at identificere de værker, der er brugt?

Koda bruger tid på at finde ud af, hvilke værker der er blevet brugt, og hvem der er rettighedshavere til uidentificerede værker. Koda reserverer et beløb til afregning, når identifikation må op­gives. Medlemmet har 15 måneder fra udbetalingstidspunktet til at reklamere over sin afregning. For udenlandske forval­tnings­selskaber er reklamationsfristen tre år. Det betyder, at et udenlandsk selskab har tre år til at gøre krav på afregning, som selskabets medlemmer måtte mangle. Hvis alle forsøg på identifikation er forgæves, bliver det reserverede beløb efter tre år lagt oveni Kodas beløb til afregning inden for hvert afregningsområde.